Kiista vanhojen talousmetsien hakkuista kiihtyy – Nyt uusia suojelukohteita haravoidaan sekä Koneen säätiön että ministeriön rahoilla

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr.) mukaan pohjoisesta löytyy paljon EU:n biodiversiteettistrategian mukaisia vanhoja metsiä. Sallassa Värriön yhteismetsä ei suostu laajaan suojeluun, vaikka sille tarjottaisiin julkista tai yksityistä rahaa.

Suomen viimeisiä luonnontilaisia talousmetsiä kartoitetaan parhaillaan kahdessa projektissa. Vuoden 2020 lopulla ympäristöministeriössä aloitettiin selvitystyö, jonka tavoitteena on jäljellä olevien ”vanhojen, luonnontilaisten metsien määrittäminen ja suojelu”.

”Työtä tehdään yhdessä maa- ja metsätalousministeriön ja tutkimuslaitosten kanssa”, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.)

EU:n viime vuonna hyväksymä biodiversiteettistrategia velvoittaa Suomea suojelemaan viimeiset ikimetsät.

”EU:n biodiversiteettistrategian mukaisia vanhoja metsiä löytyy paljon pohjoisesta”, Mikkonen arvioi.

Vuodenvaihteessa käynnistyi myös Koneen Säätiön rahoittama hanke. Kartoitus keskittyy erityisesti valtion maille. Vapaaehtoiset inventoivat vanhoja metsiä, jotka täyttävät biodiversiteettistrategian tai metsäsertifikaatti FSC:n kriteerit.