Sote-sotku pantiin kansiin

Sote- ja maakuntauudistuksen perusteellinen loppuraportti myöntää virheet ja osoittaa, kuinka poliitikot pilasivat hankkeen. Raportin kirjoittamiseen osallistui 69 virkamiestä.

politiikka
Teksti
Mikko Niemelä

Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksesta on laadittu loppuraportti. Sen tarkoitus on vetää yhteen historiallisen suuren hallinnollisen uudistuksen kipukohdat.

Raportin kirjoittamiseen osallistui peräti 69 virkamiestä, ja tekstiä kertyi 176 sivua.

Raportista käy ilmi, että maakunta- ja sote-valmisteluun on kulunut huhtikuuhun 2019 mennessä noin 210 miljoonaa euroa. Loppusumma ei ole vieläkään täsmällinen, sillä maakuntien liitoille maksettuja avustuksia palautuu todennäköisesti jonkin verran takaisin valtiovarainministeriöön.

Yli 200 miljoonan euron laskua voi pitää epäonnistumisena, sillä tavoitteena oli toteuttaa nykyistä yhdenvertaisempia palveluja, vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua kolmella miljardilla eurolla.