Hoitajien koulutuksesta tuli sotku

Suomeen on saapunut opiskelemaan satoja kenialaisia. Tilauskoulutusten toivottiin muun muassa helpottavan hoitajapulaa.

koulutusvienti
Teksti
Kati Pietarinen Veera Vehkasalo

Useissa suomalaisten oppilaitosten ja Kenian maakuntien solmimissa koulutussopimuksissa on maksuongelmia.

Suomen Kuvalehden selvityksen perusteella kolme Rift Valleyn alueen maakuntaa on jättänyt laskuja maksamatta. Uasin Gishun, Nandin ja Elgeyo Marakwetin maakunnista on saapunut Suomeen yli 300 opiskelijaa, lähinnä hoitoalalle.

Parin viime vuoden aikana useat suomalaiset oppilaitokset ovat tehneet yhteistyötä Kenian maakuntien kanssa. Tilauskoulutussopimusten uskottiin hyödyttävän kaikkia. Suomi saisi tekijöitä työvoimapula-aloille, oppilaitokset rahaa ja maakunnat rahalähetyksiä.

SK kysyi aiheesta kolmeltatoista oppilaitokselta, jotka olivat tehneet tai suunnitelleet sopimuksia Rift Valleyn alueelle. Yhdeksällä oppilaitoksella oli ollut ongelmia maksujen saamisessa, sopimukset on jo katkaistu tai ne ovat katkeamassa. Yhdessä opinnot ovat tauolla, osin viisumiongelmien vuoksi. Kaksi oppilaitosta ei koskaan edennyt sopimukseen asti.