Kelan psykoterapia siirtymässä maakunnille – Asiantuntijat huolissaan 36 000 suomalaisen mielenterveydestä

Ministeri Annika Saarikko vakuuttaa, ettei palveluiden saatavuus heikenny.

Annika Saarikko
Teksti
Saarlotta Virri

Hallitus kaavailee Kelan tukeman kuntoutuspsykoterapian siirtämistä maakuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden vastuulle osana sote- ja maakuntauudistusta. Muutoksen aikataulu on toistaiseksi auki.

Nyt psykoterapiaa tarjoavat sekä kuntien julkinen terveydenhuolto että Kela. Terveyskeskukset tarjoavat hoidollista psykoterapiaa, Kela puolestaan työ- ja opiskelukykyä ylläpitävää kuntoutuspsykoterapiaa.

Kaavailtu uudistus perustuu kuntoutuksen uudistuskomitean marraskuiseen raporttiin, jossa esitettiin kuntoutuspsykoterapian järjestämisvastuun siirtämistä Kelalta maakunnille. Komitean ehdotuksen mukaan siirtoa arvioitaisiin aikaisintaan vuonna 2025, mutta sitä olisi hyvä pilotoida lähivuosina. 

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk) mukaan tarkoituksena on purkaa monikanavarahoitteisuutta ja yksinkertaistaa hoidon polkua.

Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa myönnetään 1667-vuotiaille, joiden työ- tai opiskelukyky on mielenterveyssyistä uhattuna. Vuonna 2017 Kelan kuntoutuspsykoterapiaa sai 36 700 suomalaista, mikä vastaa noin puolta Suomessa myönnettävästä psykoterapiasta.