Kelan ”infokirje” lääkekannabiksesta oli sitä mitä lääkärit väittivätkin – Kelan kanta pysyy: tarkoitus ei ollut puuttua työhön

SK:n haltuunsa saamassa kirjeessä todetaan muun muassa, ettei kannabiskasvin käytöstä ole tutkimusnäyttöä minkään sairauden hoidossa.

Kela
Teksti
Aarno Malin

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Suomen Kuvalehti kertoi 26. maaliskuuta kirjeestä, jonka Kela oli lähettänyt lääkekannabista määränneille lääkäreille syksyllä 2017.

Jutussa haastateltiin nimettöminä kahta kirjeen saanutta lääkäriä. He olivat tulkinneet kirjeen niin, että Kela pyrki estämään heitä kirjoittamasta reseptejä lääkekannabikselle.

Kelan lakimies Thea Järvenpää myönsi kirjeiden lähettämisen, mutta sanoi niiden sisältäneen vain tietoa kannabisvalmisteiden huomioon ottamisesta toimeentulotuessa.

Myöhemmin toisessa haastattelussa Kelan etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen kertoi kuitenkin, että kirjeessä oli myös muun muassa muistutettu lääkekannabiksen väärinkäytön vaarasta ja siitä etteivät kansalliset hoitosuositukset tue lääkekannabiksen käyttöä kiputilojen hoidossa.

Myös Valkonen kiisti, että tarkoituksena olisi ollut puuttua lääkäreiden toimintaan.

Itse kirjettä juttua SK:lle tehnyt toimittaja ei saanut nähtäväkseen.

 

Jutun julkaisun jälkeen SK pyysi Kelasta kirjettä nähtäväksi ja tällä kertaa sai sen. Kela lähetti kirjeen myös ainakin Iltalehdelle.

Kirje alkaa näin: ”Tämä kirje on lähetetty niille lääkäreille, joiden on Kelassa perustoimeentulotuen toimeenpanon yhteydessä vuonna 2017 havaittu määränneen lääkekannabisvalmisteita potilailleen.”

Puolet kirjeestä käsittelee lääkekannabiksen huomioon ottamista toimeentulotuessa. Käytännössä kyse on siitä, ettei Kela enää automaattisesti korvaa toimeentulotukea saavien asiakkaiden kannabisvalmisteita.

Loput kirjeestä käsittelee muita asioita. Kirjeessä muun muassa varoitetaan lääkekannabiksen väärinkäytöstä ja kehotetaan siksi lääkäreitä kiinnittämään erityistä huomiota sen määräämiseen.

Kirjeen mukaan tutkimusnäyttö ja kansalliset hoitosuositukset eivät tue lääkekannabiksen käyttöä kiputilan hoidossa, eikä kannabiskasvin käyttöä ”voida pitää yleisen hoitokäytännön mukaisena minkään sairauden hoidossa”.

Kirjeen lopussa muistutetaan, että Kela voi tehdä lääkäristä ilmoituksen Valviraan. Tämä perustellaan sillä, että ”asiaan liittyy huolta asiakkaiden potilasturvallisuuden toteutumisesta”.

Kirjeen sisältö vastasi sitä, mitä Valkonen ja lääkärit olivat kertoneet. Kirjeen voit lukea kokonaisuudessaan täältä.

”En ota kantaa lääkäreiden tekemään tulkintaan.”

Saatuaan kirjeen SK kysyi Kelasta, miksi Järvenpää ei ollut kertonut mitä kaikkea kirje sisältää.

Kysymyksiin vastasi etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen.

”Järvenpää on vastauksessaan todennut saman kuten minäkin tänä vuonna. Kirjeen tarkoituksena oli informoida lääkäreitä lääkekannabiksesta aiheutuvien menojen huomioimisesta toimeentulotuessa”, Valkonen sanoi.

Kesäkuussa 2018 Valvira antoi kirjallisen varoituksen lääkärille, joka oli määrännyt potilailleen lääkekannabista. Tammikuussa 2019 SK kysyi Valkoselta, oliko Valvira alkanut tutkia lääkärin toimia Kelan tekemän ilmoituksen johdosta.

Tuolloin Valkonen kehoitti kysymään asiaa Valvirasta.

SK teki tietopyynnön Valviran kirjaamoon. Selvisi, että Kela oli tehnyt ilmoituksen.

Miksi Valkonen ei voinut kertoa asiaa?

”Kukin viranomainen antaa tietoja omasta toiminnastaan. Kelalla ei ole tietoja Valviran toimenpiteistä”, Valkonen vastaa.

SK:n haastattelemat lääkärit tulkitsivat Valvirasta muistuttamisen uhkailuksi. Kumpikaan heistä ei enää uskalla kirjoittaa uusia lääkekannabisreseptejä.

”En ota kantaa lääkäreiden tekemään tulkintaan. Kela ei ole halunnut puuttua lääkäreiden toimintaan, vaan informoida siitä kuinka Kela huomioi lääkemenoja toimeentulotukilain perusteella.”

Kela lähetti ”infokirjeitä” vain lääkekannabista määränneille lääkäreille.