Lähiluontoa unohtamatta

Missä kulkee liiallisen tiivistämisen raja, kysyy kaupunkirakentamisen asiantuntija.

kasvillisuus
Teksti
Silja Lanas Cavada

Suomen ilmastoraportin mukaan ilmastonmuutos lisää merkittävästi vesisateita ja tulvariskiä Suomen kaupungeissa. Samalla rakentaminen ja tiivistäminen kiihtyy voimakkaasti Helsingissä. Miten kestävä yhtälö tämä on, kestävän rakennetun ympäristön asiantuntija Elina Kalliala?

”Yhtälö vaatii harkittuja ja laadukkaita ratkaisuja, jotka kestävät aikaa. Käynnissä on kilpailu kaupunkitilasta. Hyvä rakentaminen ottaa huomioon ilmastonmuutoksen ja sen hillinnän lisäksi myös kaupunkiluonnon ja viihtyisyyden muun muassa pienilmastollisesta näkökulmasta.”

Miten kaupunkien pitäisi nyt varautua lisääntyvien sateiden ja vakavien tulvien riskiin?

”Kaikilla tasoilla: kaavoituksessa, tarkemmassa katu- ja puisto- ja tonttisuunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Yhteistyötä tarvitaan lisää ja vastuiden on oltava selvät. Rankkasateiden osalta tulvareittien täytyy olla kunnossa, jotta vesi ohjautuu alueille, joilla siitä on vähiten haittaa.”