Kaupallinen media vastaan Yle: Häirikkökantelu edelleen komission käsittelyssä

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Arto Satonen arvioi, että Ylen johtajavalinnat ovat olleet onnistuneita kaupallisen median ja Ylen välien rauhoittumisen kannalta.

KAUPALLISIA mediayhtiöitä edustava Medialiitto teki EU:n komissiolle kantelun Yleisradion verkkotoiminnasta vuonna 2017.

Liiton mielestä tekstimuotoinen julkaisutoiminta ei kuulu julkisen palvelun medialle, sillä se vastaa sanomalehtitoimintaa. Kantelun mukaan Yle häiriköi markkinoilla ja rikkoo EU:n valtiontukisäännöksiä.

”Käytännössä Yleisradion laajentumiselle verkossa ei ole mitään rajaa. Jäsenyrityksemme ovat oikeutettuja tietämään, millaisella voimalla julkisin varoin rahoitettu toimija voi panostaa alueille, joista yksityisten mediayhtiöiden olisi kyettävä rakentamaan tulevaisuuden ansaintansa”, Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg perusteli järjestön tiedotteessa kesäkuussa 2017.

Kantelu on edelleen komission käsittelyssä.

Asiaa käsitellään ensin epävirallisella menettelyllä eli käytännössä keskustellen. Komissio on pyytänyt selvityksiä liikenne- ja viestintäministeriöstä.