Katse biologiaan, lapsikadosta huolestuneet: Syntyvyyden laskua voi selittää yllättävä tekijä – evoluutio

Essee: Ekologiassa syntyvyyttä eläinpopulaatioissa on tutkittu jo pitkään. Tuloksilla voisi olla käyttöä myös ihmisen syntyvyyden arvioinnissa.

biologia
Teksti
Pekka Niemelä Ossi V. Lindqvist

Suomessa on kannettu huolta laskevasta syntyvyydestä ja sen aiheuttamasta kestävyysvajeesta. Asiaa on selitetty muun muassa työelämällä muutoksella, epävarmalla taloustilanteella ja nuorten erilaisella arvomaailmalla. Syynä voi kuitenkin olla myös biologia.

”Vakaissa ympäristöissä, joissa kuolleisuus on pieni, yksilöt saavat melko vähän jälkeläisiä. Epävakaissa ympäristöissä elävissä populaatioissa arvostetaan puolestaan enemmän jälkeläisten määrää kuin menestymistä”, kirjoittavat Pekka Niemelä ja Ossi V. Lindqvist Kanava-lehden numerossa 4/2020. Suomen Kuvalehti julkaisee tekstin kokonaisuudessaan.

 

Viime aikojen suuri julkinen huoli ja keskustelunaihe niin Suomessa kuin globaalisti on ollut syntyvyyden voimakas aleneminen kaikissa kehittyneissä maissa ja sen moninaiset yhteiskunnalliset seuraukset kansantalouteen, sosiaalihuoltoon, eläkkeisiin, alueelliseen kehitykseen ja jopa perheiden hyvinvointiin. Mediassa käyty keskustelu on saanut jopa kärkeviä sukupuolten välisiä syytteleviä sävyjä.

Kansantalouden kannalta huolta on herättänyt myös työn tuottavuuden hidas kasvu ja nykyisen kapitalistisen talousjärjestelmän hyötyjen kyseenalaistaminen. Teollisuusmaissa talouskasvu on hiipunut aikaisempiin vuosikymmeniin verrattuna, eikä väestöllä enää ole kulutushaluja samalla tavalla kuin ennen.