Kartta kertoo karun totuuden: Joet padottiin – lohet tapettiin sukupuuttoon

Kalatiet toimivat vain osittain: joka viides kala murskaantuu turbiiniin.

kalakannat
Teksti
Mikko Niemelä

Kun katsoo Suomen jokirakentamisesta laadittua karttaa, ymmärtää hyvin nopeasti, ettei vaelluskaloilla ole mahdollisuuksia nousta luonnollisille kutupaikoillensa.

Jokiamme patoavat sadat voimalaitokset.

Joet valjastettiin vesivoimaksi toisen maailman sodan jälkeen, jolloin sähköä tarvittiin sotakorvausten hoitamiseen.

Lohet, taimenet ja esimerkiksi vaellussiiat löivät päänsä patomuureihin ja niiden luonnollinen vaisto nousta lisääntymään Kokemäenjokeen, Kymijokeen tai Kemijokeen hiipui voimayhtiöiden muureihin.

Lähihistoriamme aikana kalakantojen elvyttäminenkin on ollut poliittisesti nihkeämpää kuin muualla Euroopassa. Tämä todetaan myös kalatiestrategiassa, joka valmistui 2012.