Kannanotto: Lahden seudun kierrätyspuistoa on valmisteltu laajassa vuorovaikutuksessa

Suomen Kuvalehti julkaisi 28. tammikuuta verkkosivuillaan artikkelin Lahden seudulle suunnitellusta jätteenkäsittelyalueesta. SK julkaisee Päijät-Hämeen liiton, Hollolan ja Lahden kunnan yhteisen kannanoton artikkeliin.

Teksti
Suomen Kuvalehti

”Suomen Kuvalehden verkkosivuilla julkaistu artikkeli Lahden seudun kierrätyspuiston valmistelusta herätti ihmetystä Päijät-Hämeessä. Kirjoitus ei anna oikeaa kuvaa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ohjaamasta kaavoitusprosessista ja sen vuorovaikutuksesta. Maakuntakaavaa valmistelee maakunnan liitto ja siitä päättää maakuntavaltuusto, jossa maakunnan kaikki kunnat ovat edustettuna. Maakuntakaavasta ei siten päätä mikään yksittäinen kunta.

Lahden seudun kierrätyspuiston kaavoittaminen on edennyt Lahden seudun jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava -nimisenä prosessina. Jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava käynnistettiin vuonna 2018. Maakuntakaavaa on laadittu MRL:n mukaisesti. Siitä on kuulutettu kuntien ja maakunnan liiton verkkosivuilla sekä paikallislehdissä, yleisötilaisuuksia on järjestetty kaikissa nähtävillä olon vaiheissa ja kaavasta on ollut mahdollisuus jättää mielipiteitä ja muistutuksia.

Sijaintipaikkaa on etsitty kahdella vaihemaakuntakaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) edeltävällä selvityksellä. Ramboll Finland Oy:n (2016) laatimassa selvityksessä tutkittiin mahdollisuutta osoittaa maakuntaan alue jätteenkäsittelyn tarpeisiin. Sijaintipaikoiksi valikoitui selvityksen perusteella 10 aluetta Lahden, Orimattilan ja Hollolan alueelta. Sito Oy (2017) jatkoi selvitystyötä ja arvioi mm. etäisyyksiä asutukseen sekä virkistys-, luonnonsuojelu-, pohjavesi- ja muihin arvokkaisiin alueisiin. Maakuntahallitus valitsi neljä aluevaihtoehtoa YVA-menettelyyn ja vaihemaakuntakaavaan tarkemmin tarkasteltaviksi.

Lainsäädäntö ei ohjaa vuorovaikutusta selvitysvaiheessa, mutta se haluttiin tehdä kattavasti hankkeen laajuus huomioon ottaen. Kansalaisia osallistettiin verkkokyselyn, vuorovaikutus- ja asukastilaisuuksien sekä mediatilaisuuden kautta.

Kaikkien Päijät-Hämeen maakunnan kuntien, myös Hollolan, yhdyskuntajätteet käsitellään Lahdessa Kujalan alueella. Kujalan jäteasemaa ei voida laajentaa. Lahden seudulle tarvitaan uusi, noin 100 hehtaarin alue, pääasiallisesti rakennus- ja teollisuusjätteiden käsittelylle. Yhdyskuntajätteiden käsittely tapahtuu nyt ja tulevaisuudessa Lahden kaupungin alueella sijaitsevalla Kujalan jäteasemalla.