Kanava: Urheilu edustaa kutakuinkin kaikkea, mikä ajaa maailmaa tuhoon – Sen eetos pitäisi päivittää tukemaan kestävää kehitystä

Nykyaikainen urheilu peri 1900-luvun taitteen arvomaailman ja uskon rajattomaan kasvuun. Mutta mitä urheilu edustaa 2000-luvun todellisuudessa?

urheilu
Teksti
Jari Kupila

Teksti on julkaistu alun perin Kanava-lehden numerossa 7/2022. Suomen Kuvalehti julkaisee Kanavassa aiemmin julkaistuja tekstejä verkossa.

Miksi ihmiskunnassa on sellainen asia kuin urheilu?

Se, että ihmiset ovat iät ajat kisailleet keskenään, on ihmisen perusolemuksessa. Se on kaikissa kulttuureissa oleva perustarve, jota on eri tavoin täytetty läpi ihmiskunnan historian.

Tämä eri puolilla maailmaa eri tavoin tapahtunut kisailu muuttui 1900-luvun aikana kansainvälisesti organisoiduksi ja muodoiltaan yhtenäistyneeksi urheiluksi, jopa urheiluliikkeeksi. Urheilun muotoja alettiin vakioida. Luotiin täsmällisempiä sääntöjä ja yhdenmukaisia suorituspaikkoja, ja perustettiin toimintaa pyörittäviä ja hallinnoivia organisaatioita.