Kanava: Pojat kehittyvät vuoden tai kaksi tyttöjä jäljessä – koulussa biologiset erot on sivuutettu, ja seuraukset ovat vakavia

Pojilta tulee odottaa enemmän ja heitä on tuettava juuri niissä asioissa, joissa he kypsyvät tyttöjä hitaammin, kirjoittaa neljä tutkijaa Kanava-lehdessä.

Kanava
Teksti
Ilkka Kaitila Sirkku Kupiainen Nina Sajaniemi Vappu Taipale

Erot tyttöjen ja poikien koulumenestyksessä kasvavat. Tarvitaan tutkimusperustaisia toimia, jotka ottavat huomioon myös sukupuolten eritahtisen kehityksen, kirjoittavat Ilkka Kaitila, Sirkku Kupiainen, Nina Sajaniemi ja Vappu Taipale Kanava-lehdessä. Suomen Kuvalehti julkaisee Kanavassa aiemmin julkaistuja tekstejä verkossa. 

 

Peruskoululle asetettu tavoite tasa-arvoisista koulutusmahdollisuuksista ei toteudu kaikkien kohdalla. Erot tyttöjen ja poikien koulumenestyksessä ovat kasvaneet lähes koko 2000-luvun. Tämä vaikuttaa jatko-opintoihin – poikien mahdollisuudet esimerkiksi hakeutua toivomaansa toisen asteen koulutukseen ovat tyttöjä rajatummat.

Selitystä tälle on etsitty muun muassa asenteiden, rooliodotusten ja kouluorganisaatiossa tapahtuneiden muutosten näkökulmasta. Koulunkäyntiin mahdollisesti vaikuttavat erot tyttöjen ja poikien biologisessa kehityksessä ja erojen huomioiminen koulun toimintaympäristössä ovat jääneet hyvin vähäiselle huomiolle.

Entä jos tytöt ja pojat saavuttavatkin koulukypsyyden eritahtisesti? Koulun alkaessa pojilla näyttää olevan tyttöjä useammin esimerkiksi itsesäätelyyn liittyvää epäkypsyyttä. Koulukypsyyden arviointiin ja joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittämiseen olisi ehkä syytä kiinnittää kasvavaa huomiota. On syytä myös miettiä, onko kouluarjen pedagogisissa ratkaisuissa huomioitu tarpeeksi sukupuoleen liittyviä biologisia, käyttäytymiseen kietoutuvia eroja.