Kanava: Olemme luoneet valtion, joka ei pysty valitsemaan pienempiä menoja eikä suurempia veroja – ja uhkaa siksi nääntyä

On aika puhua uudestaan siitä, mitä me yhdessä julkiselta sektorilta odotamme ja mitä julkinen sektori voi tehdä markkinoita tehokkaammin, kirjoittavat SOSTE:n asiantuntijat Kanava-lehdessä.

budjetti
Teksti
Aleksi Kalenius Vertti Kiukas Jussi Ahokas

Lähitulevaisuuden yhteiskuntapolitiikkaa pitäisi tarkastella laajemmin kuin pelkän velanmaksun näkökulmasta, kirjoittavat Suomen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kattojärjestön SOSTEn asiantuntijat Aleksi Kalenius, Vertti Kiukas ja Jussi Ahokas Kanava-lehden numerossa 6/2020. Suomen Kkuvalehti julkaisee verkossa Kanava-lehdessä aiemmin ilmestyneitä tekstejä.

 

Julkisen talouden pitkän aikavälin tasapaino on ollut pysyvä poliittinen keskustelunaihe. Näkemykset valtion tehtävistä ja niiden laajuudesta ovat kaukana toisistaan. Lopputulos on valtio, joka ei pysty valitsemaan pienempiä menoja eikä suurempia veroja ja uhkaa siksi nääntyä resurssipulaan.

Keskustelua koronakriisin jälkeisestä ajasta on käyty Suomessa pitkälti kriisin taloudellisten seurausten kautta. Keskustelijoita ovat puhututtaneet muun muassa koronan tuoma velkataakka ja sen takaisinmaksu. Kriisikehystyksestä olisi hyvä ottaa askel taaksepäin ja tarkastella lähitulevaisuuden yhteiskuntapolitiikkaa laajemmin kuin pelkän velanmaksun näkökulmasta.

Suomalaisen yhteiskunnan keskeinen valinta koskee julkisen sektorin roolia, johon kohdistuu hyvin ristiriitaisia odotuksia, vaatimuksia ja toiveita. Poliittista keskustelua pitkään hallinnut huoli julkisen talouden kestävyydestä on noussut ongelmaksi osin siksi, ettei poliittinen järjestelmä ole kyennyt valitsemaan, pitäisikö verotusta kiristää ja verotuloja lisätä julkisen sektorin laajan roolin mahdollistamiseksi vai pitäisikö tätä roolia kaventaa reaktiona kasvavaan menopaineeseen.