Kanava: Miten turvataan Puolustusvoimien pitkäjänteinen rahoitus? Puolustusselonteot pitäisi palauttaa juurilleen

Pitkää rahoitusnäkymää tarvitaan myös Puolustusvoimien suorituskyvyn ylläpidon suunnittelussa, varsinkin materiaalihankinnoissa, jotta varat voidaan käyttää kustannustehokkaasti, kirjoittaa Ari Puheloinen.

Kanava
Teksti
Ari Puheloinen

Teksti on julkaistu alun perin Kanava-lehden numerossa 6/2022. Suomen Kuvalehti julkaisee Kanavassa aiemmin julkaistuja tekstejä verkossa.

Sotilaallisen maanpuolustuksen poliittinen ohjaus perustui toisen maailmansodan jälkeen pitkälti komiteatyöskentelyyn. Vuonna 1945 asetettiin niin sanottu puolustusrevisio, joka koostui pääasiassa silloisten hallituspuolueiden edustajista ja sotilasjäsenistä. Se käsitteli laajasti muun muassa kansainvälisiä kysymyksiä ja Puolustusvoimien tehtäviä ja sisäisiä järjestelyjä sekä laati ehdotuksen puolustusmenoiksi.

Työ oli tärkeä Puolustusvoimien aseman vakiinnuttamiseksi sodanjälkeisessä tilanteessa. Puolustuskyvyn ylläpidon poliittisia suuntaviivoja jäi kuitenkin vaivaamaan pitkäjänteisyyden puute. Suunnan määrityksen tarve tuli erityisen ajankohtaiseksi parikymmentä vuotta myöhemmin.