Kanava: Miksi uskonnosta on tullut yhtäkkiä vaarallista? – Lainvalmisteluun on pesiytynyt uskonnonvastainen tendenssi

Viimeksi tähtäimeen on otettu sotilasvala, mutta sama uskonnonvastaisuus näkyy laajemminkin, kirjoittavat Niko Huttunen ja Seppo Häkkinen.

Kanava
Teksti
Niko Huttunen Seppo Häkkinen

Viimeksi tähtäimeen on otettu sotilasvala, mutta sama uskonnonvastaisuus näkyy laajemminkin, kirjoittavat Niko Huttunen ja Seppo Häkkinen Kanava-lehden numerossa 8/2021. Suomen Kuvalehti julkaisee Kanavassa aiemmin julkaistuja tekstejä verkossa.

 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies lausui vuonna 2013, että uskonnonharjoitus on järjestettävä puolustusvoimissa samoin periaattein kuin uskonnollisessa sotilasvalassa ja uskonnottomassa sotilasvakuutuksessa (EOAK/4489/2010).

Apulaisoikeusasiamies tarkoitti, että varusmies saa valita valan ja vakuutuksen välillä riippumatta siitä, kuuluuko hän johonkin uskontokuntaan. Vapaata valintaa pitäisi siis kunnioittaa hartauksiin ja jumalanpalveluksiin osallistumisessakin. Näin tapahtui.

Apulaisoikeusasiamies palasi asiaan oma-aloitteisesti vuonna 2021. Hän päätti nostaa aiheen esiin asiakirjassa, joka varsinaisesti koski aivan toista asiaa: naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskevan sääntelyn uudistamista. Kyse oli lausunnosta työryhmän mietintöön (EOAK/2124/2021).