Kanava: Lähes puolet suomalaisista pelkää kuormittuvansa työssä liikaa – Työelämää on pakko uudistaa

Työelämä on viritetty väärin, jos ylikuormitus uhkaa nuoriakin, kirjoittavat Karina Jutila, Mari K. Niemi ja Jenni Simonen.

Kanava
Teksti
Karina Jutila Mari K. Niemi Jenni Simonen

Työelämän uudistamiseen kannattaisi kutsua työikäistä väestöä laajemminkin. Runsaat kolme miljoonaa ihmistä on voimavara, jolla on paljon annettavaa, kirjoittavat Karina Jutila, Mari K. Niemi ja Jenni Simonen Kanava-lehden numerossa 4/2021. Suomen Kuvalehti julkaisee Kanavassa aiemmin julkaistuja tekstejä verkossa.

 

Koronakriisin seurauksena Suomi on velkaantunut lisää. Vaikka tilanne on eurooppalaisittain kohtuullinen, ikääntyvässä yhteiskunnassa on tärkeää parantaa työllisyyttä, vahvistaa julkista taloutta ja taittaa velkaantumista.

Työllisyyteen vaikuttavia ratkaisuja tehdään politiikassa, yrityksissä ja työmarkkinajärjestöjen neuvotteluissa. Päätöksenteon puitteet ovat kotimaiset, mutta reunaehdot tulevat suurelta osin maan rajojen ulkopuolelta.

Vaikka asiat ja asetelmat ovat monimutkaisia, se ei tarkoita, että ongelmat voisi jättää pelkästään ammattilaisten ratkaistaviksi. Työelämän uudistamiseen kannattaisi kutsua työikäistä väes-töä laajemminkin. Runsaat kolme miljoonaa ihmistä on voimavara, jolla on paljon annettavaa.