Kanava: Kirkon käsitys avioliitosta on muuttunut ennenkin, kirjoittaa John Vikström – sukupuolineutraali avioliitto seuraava askel?

Olisi löydettävä uusi järjestelmä, jonka kaikki papit ja tuomiokapitulit voivat hyvällä omatunnolla allekirjoittaa, kirjoittaa emeritusarkkipiispa John Vikström Kanava-lehdessä.

avioliitto
Teksti
John Vikström

Evankelis-luterilainen kirkko on ajan saatossa muuttanut avioliittokäsitystään. Kuinka se on tapahtunut, ja onko seuraava askel myös samaa sukupuolta olevien avioliiton tunnustaminen?

”Miten kauan kuljetamme tätä palloa maalia kohti yrittämättä tehdä ratkaisevaa maalia?” kysyy emeritusarkkipiispa John Vikström Kanava-lehden numerossa 1/2021. Suomen Kuvalehti julkaisee Kanavassa aiemmin julkaistuja tekstejä verkossa.

 

Ajankohtaisessa keskustelussa samaa sukupuolta olevien parien kirkollisesta vihkimisestä on esitetty yhtenä mahdollisuutena kirkkomme avioliittokäsityksen laajentamista. Taustalla on huoli nykytilanteesta, jossa sen enempää kaikki papit kuin kaikki tuomiokapitulitkaan eivät katso voivansa noudattaa voimassa olevaa kirkkomme järjestystä.

Olisi löydettävä järjestys, jota kaikki pystyvät hyvällä omallatunnolla noudattamaan. Sellaista olen tässä etsimässä.