Kanava: Jos poliittiset johtajat eivät kykene luomaan pelotetta vastatoimista, koemme jatkossa yhä vakavampia kyberiskuja

Pahantahtoinen valtiolähtöinen kybervaikuttaminen ei saa muodostua hyväksytyksi normaalitilaksi, vaan myös Suomen on puututtava siihen poliittisin toimenpitein, kirjoittaa Jarno Limnéll.

internet
Teksti
Jarno Limnéll

Pahantahtoinen valtiolähtöinen kybervaikuttaminen ei saa muodostua hyväksytyksi normaalitilaksi, vaan myös Suomen on puututtava siihen poliittisin toimenpitein, kirjoittaa kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéll Kanava-lehden numerossa 6/2021. Suomen Kuvalehti julkaisee Kanavassa aiemmin julkaistuja tekstejä verkossa.

 

Elämme keskellä teknologista vallankumousta, joka vaikuttaa mittavasti kansainväliseen politiikkaan, sodankäyntiin, yhteiskuntien ja yritysten toimintaan sekä ihmisten arkipäivään.

Yhteiskunnat toimivat jo nyt pitkälti tietojärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien varassa. Digitalisaatio jatkuu ja tulee ulottumaan lähes kaikkialle. Samalla kybertoimintaympäristön turvallisuudesta tulee yhä tärkeämpää.

Kyberasiat ovat nousseet sekä kansallisen että kansainvälisen politiikan arvoasteikossa korkeaan kategoriaan, johon ovat perinteisesti kuuluneet esimerkiksi sodat ja konfliktit.