Kaivosteollisuus teki 2,5 miljardin liikevaihdon: maksoi louhintakorvauksia maanomistajille enintään 5 miljoonaa

Yksityiset maanomistajat eivät yleensä vastusta kaivosta maillaan – naapurin näkemys voi olla toinen.

kaivosteollisuus
Teksti
Mikko Niemelä

Kaivoksista, kaivosverosta ja kaivosten aiheuttamista ympäristövaikutuksista puhutaan sitä kiivaammin, mitä lähempänä vaalit ovat. Helsingin Sanomissa 13. tammikuuta julkaistussa kyselyssä kaikki puolueet paitsi perussuomalaiset halusivat kiristää kaivosten verotusta.

Suomessa ei ole suoranaista kaivosveroa, mutta kaivosyhtiöt maksavat maanomistajille korvauksia malminetsinnästä ja louhimansa metallin arvosta.

Kaivosveroa ovat kannattaneet myös monet tutkijat ja alaa seuraavat ympäristöasiantuntijat. Sen sijaan kaivosteollisuuden edustajien mielestä jo nykyiset etsintä- ja louhintamaksut maanomistajille ovat veroluonteisia maksuja, joista hyötyvät yksityiset maanomistajat, yhteisöt ja valtio.

Epäselväksi on kuitenkin jäänyt se, paljonko kaivosteollisuus maksaa korvauksia maanomistajille. Suomen Kuvalehti kysyi asiaa työ- ja elinkeinoministeriöstä, Tukesista, Kaivosteollisuus ry:stä, ja muutamalta isolta kaivosyhtiöltä.

Tarkkoja summia on mahdoton koota, mikä johtuu useasta eri tekijästä.