Kainuun Ely myönsi virheensä: Kaivosvesien vaikutus Nuasjärvellä väärin tulkittu ja tiedotettu

Nuasjärven kemiallinen kerrostuneisuus jatkuu niin kauan kuin purkuputki on käytössä, sanoo vesibiologi Heikki Simola.

Kainuun ELY-keskus myöntää tiedottaneensa väärin valtion kaivosyhtiö Terrafamen (ent. Talvivaara) purkuputken vaikutuksia Nuasjärven vedenlaatuun.

Suomen Kuvalehti uutisoi 14. lokakuuta virheellisistä tulkinnoista ja tiedottamisesta.

Suomen Kuvalehden haastattelema Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteen dosentti Heikki Simola väitti, että viranomaiset ovat tehneet vääriä johtopäätöksiä Terrafamen valvonnasta vastaavan Kainuun Ely-keskuksen ja valtion omistaman Geologian Tutkimuskeskus GTK:n Sotkamon Nuasjärvellä tekemistä vesistömittauksia.

Todisteena väitteelleen Simola esitti GTK:n mittaustuloksia, jotka osoittivat Nuasjärven Rehjanselän veden lämpötilan olleen mittaushetkellä jopa +8 astetta. Tämä oli viite siihen, että vesien kevätkierto ei ollutkaan vaillinainen Rehjanselällä. Vesibiologi Simolan havainnoit todisti oikeiksi myös Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen professori Lauri Arvola.

”Nuasjärven kemiallinen kerrostuneisuus tulee jatkumaan niin kauan kuin purkuputki on käytössä. Tilanteen ainoa syy on Terrafamen sulfaattijätevesi”, Simola sanoi SK:lle.