Kadonnut ehto tekee paluuta: Eduskunnan liikennevaliokunta nosti jälleen esiin Malmia korvaavan kentän

Nykyisen kentän jatkolle ei nähty edellytyksiä, joten Lex Malmi -kansalaisaloite tulisi valiokunnan mielestä hylätä.

Lex Malmi
Teksti
Jyri Raivio

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta antoi luultavasti kohtalokkaan iskun Lex Malmille eli kansalaisaloitteelle Malmin lentoaseman säilyttämiseksi.

Valiokunta päätti esittää, että eduskunta hylkäisi aloitteen, koska valtion ei ole syytä puuttua kunnan kaavoitusmonopoliin eikä yksipuolisesti muuttaa Helsingin kaupungin kanssa tekemiään sopimuksia.

Näihin maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskeviin sopimuksiin sisältyy Malmin lentoaseman hävittäminen ja tienoon muuttaminen 25 000 asukkaan asuinalueeksi.

Samalla valiokunta kuitenkin antoi lämpimän kannatuksensa niille toiminnoille, joita Malmilla on jo yli 80 vuotta harjoitettu ja harjoitetaan yhä. Tämä tuki sisältyy valiokunnan lausumaehdotukseen.

Sen mukaan ”eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä”.