Riskisijoitus nuorisoon

Tampere kokeilee uutta mallia sijaishuollon nuorten auttamisessa. Jos nuori suorittaa tutkinnon tai saa töitä 25 ikävuoteen mennessä, sijoittaja saa tulospalkkion.

Kotimaa
Teksti
Milka Valtanen

Tänä keväänä Tampereella aletaan kokeilla uutta mallia sijaishuollossa varttuvien nuorien syrjäytymisen estämiseksi. Siinä sijoittajat saavat sitä enemmän rahaa, mitä paremmin nuorilla menee.

Yksityisten sijoittajien rahoittamassa kokeilussa lastensuojelun ammattilaiset sitoutuvat tukemaan sijaishuollon nuoria seuraavat kymmenen vuotta. Niin sanottu rinnallakulkija tukee nuorta tämän oman tilanteen ja toiveiden mukaan. Tukihenkilö ei vaihdu, vaikka nuori muuttaisi toiselle paikkakunnalle.

Jos nuori saa 25 ikävuoteen mennessä toisen asteen tutkinnon ja pääsee töihin tai jatko-opintoihin, Tampereen kaupunki maksaa sijoittajille tulospalkkiota. Jos kokeilu ei tuota tulosta, palkkioita ei makseta.