Jacob Söderman: Oikeuskansleri, tee työsi!

Jacob Söderman
Teksti
Leena Sharma
Kuva Jarno Mela / Lehtikuva.


Entinen Sdp:n kansanedustaja ja oikeusasiamies Jacob Söderman, mitä mieltä olette Päivi Nergin nimityksestä sisäministeriön kansliapäälliköksi?

”On ikävää, että voimakas kritiikki kohdistuu kahteen naiseen, Nergiin ja hänen nimitystään esittäneeseen Päivi Räsäseen. Näissä asioissa nousee aina suurin haloo silloin, kun nimitetään nainen – ja varsinkin kun nainen ehdottaa naista. Silloin kaikki isänmaalliset voimat heräävät.”

Olisiko kritiikin voimakkuuteen vaikuttanut se, että Päivi Räsänen on aikanaan itse kritisoinut kovin sanoin poliittisia virkanimityksiä?

”Kaikki niitä oppositiossa kritisoivat, mutta kun tullaan hallitukseen, kiusaus käy liian suureksi.”

Sisältyykö poliittisiin virkanimityksiin muitakin kuin moraalisia ongelmia?

”Kyllä. Virkanimityksissä on rikottu jo pidemmän aikaa perustuslain säännöstä, jonka mukaan ketään ei saa asettaa eri asemaan poliittisin perustein. Syrjintä on lisäksi kriminalisoitu sekä yhdenvertaisuuslaissa että rikoslaissa.”

Eli nimityksissä rikotaan toistuvasti lakia?

”Perustuslakia. Tämä on tietysti jossain määrin tulkinnanvaraista, mutta minusta kyseessä on pohjimmiltaan rikos, koska syrjintämääräysten rikkominen on kriminalisoitu. Perustuslain syrjintäkieltoa ei ole oikein koskaan noudatettu, vaan käytäntö on valunut avoimiin poliittisiin virkanimityksiin.”

Miksi näin on käynyt?

”Valtioneuvoston oikeuskansleri, joka toimii lähellä hallitusta, on antanut vähitellen periksi. Oikeuskanslerin näihin ensisijaisesti pitäisi puuttua, mutta hän on ilmeisesti nostanut kädet pystyyn.”

Ovatko poliittiset virkanimitykset rakenteellista korruptiota?

”Korruption kansainvälinen määritelmä on se, että suosii läheistä epäasiallisin perustein. Siinä mielessä tämä on korruptiota.”

”Virkanimitykset ovat haitallisia, koska pätevimmät hakijat lukevat hyvissä ajoin lehdestä, että tämä on sille ja sille puolueelle jyvitetty paikka, hakeminen on turhaa. Nyt on jo esimerkiksi kerrottu, kenelle seuraavaksi vapautuva sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön paikka menee. Eli sielläkin valmistaudutaan sivuuttamaan perustuslain nimitysperusteet.”

”Kaikkein pahinta on, että ministereiden erityisavustajia nimitetään hallituskauden lopussa sinne tänne. Eri virkoihin nousee ohi normaalin urakehityksen epäpätevää porukkaa. Tähän ovat syyllistyneet lähes kaikki hallitukset.”

Olisiko presidentin nimitysvalta pitänyt säilyttää?

”Suomalaisessa järjestelmässä on periaatteessa aina parempi, jos presidentti on mukana merkittävissä nimityksissä, koska silloin työ tehdään huolellisemmin.”

Miten tällaisista, mahdollisesti jopa rikollisista, käytännöistä päästään eroon?

”Oikeuskanslerin tai oikeusasiamiehen pitäisi tutkia yksi tällainen nimitys perusteellisesti. Siihen heillä on täydet mahdollisuudet. Myös perustuslakivaliokunta voi puuttua asiaan. Uskon myös, että aika olisi kypsä sille, että valituskielto virkanimityksissä kumottaisiin. Jos kansalainen kokee, että häntä on virkauralla syrjitty, hänellä tulee oikeusvaltiossa olla mahdollisuus saattaa asia oikeuden tutkittavaksi.”

”Jos me menetämme pohjoismaisen yhteiskunnan vahvimman hyveen eli sen, että hallinto on kansalaisten silmissä oikeudenmukaista ja asiallista, se on valtavan suuri tappio.”