Irakilaisten jännitteet näkyvät myös Suomessa – Yhteinen sävel löytyy historiasta, runoudesta ja musiikista

Suomen irakilainen seura auttaa pakolaisia vaalimaan juuriaan ja sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

pakolaiset
Teksti
Milla Asikainen

Pakolaisten joukossa on monien eri etnisten ryhmien ja uskontokuntien jäseniä. Myös eri pakolaisryhmien välillä voi olla eripuraa.

Kaikki ryhmien väliset konfliktit eivät ole näkyneet Suomessa, mutta šiia- ja sunnimuslimien väliset suhteet ovat vaikeat täälläkin.

”Ennakkoluuloja ja antipatiaa on havaittavissa heidän välillään myös Suomessa”, sanoo vapaaehtoistyötä pakolaisten parissa Sylvia Akar.

“Sen sijaan arabien ja kurdien tai muslimien ja kristittyjen välillä en ole vastaavaa huomannut. Se on lähinnä tämä sunni-šiia-kysymys, kun se on niin iso osa Irakin konfliktia.”

Suomessa irakilaisia pyrkii yhdistämään Suomen irakilainen seura. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti vapaa yhdistys, jonka toiminta keskittyy pääasiassa irakilaiseen kulttuuriin eli esimerkiksi musiikkiin ja runouteen.