Katse Skotlantiin

Karu ilmastoraportti vaatii tiukempia toimia, niistä pitäisi päättää marraskuussa.

ulkomaat
Teksti
Wilhelmiina Palonen

Jokaisella asteen kymmenyksellä on merkitystä. Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportin mukaan ihminen on aiheuttanut maapallon lämpenemisen, joka on johtanut laajoihin ja nopeisiin muutoksiin maalla, merissä ja ilmakehässä.

Tutkijat pitävät todennäköisenä, että 1,5 asteen lämpenemisen raja ylitetään jo 2030-luvun alkupuolella. Päästöjä leikkaamalla pystytään vielä vaikuttamaan ilmastokuolemien määrään sekä eri eläin- ja kasvilajien selviämiseen.

IPCC on YK:n alaisuudessa toimiva poliittisesti sitoutumaton elin.

Nyt julkaistiin raportin ensimmäinen, ilmiön luonnontieteellistä taustaa koskeva osa. Se perustuu yli 14 000 tieteelliseen artikkeliin. Raportin muut osat, joissa käsitellään ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja hillintäkeinoja, julkaistaan helmi- ja maaliskuussa 2022.