Huutava pula pätevistä kasvattajista – Haastavat työolot ja matala palkka karkottavat pääkaupunkiseudulta

Helsinkiin tarvittaisiin 200 uutta lastentarhanopettajaa. Pulaa on myös erityisopettajista.

Espoo
Teksti
Sanna Ihalainen

Pääkaupunkiseudulla on huutava pula pätevistä kasvatusalan ammattilaisista.

Pahin ongelma koskee lastentarhanopettajia ja luokkamuotoista erityisopetusta antavia opettajia. Esimerkiksi Espoon lastentarhanopettajista kuudesosa on vailla muodollista pätevyyttä, Vantaan erityisopettajista joka viides.

Helsingin lastentarhanopettajien puheenjohtaja Kirsi Sutton kertoo, että Helsinkiin tarvittaisiin noin 200 lastentarhanopettajaa, jotta kaikki paikat voisi täyttää pätevillä opettajilla.

 

Erityisluokanopettajien ja erityislastentarhanopettajien ahdinko johtuu osittain siitä, että työ on muuttunut entistä haastavammaksi.