Homeongelmien vyyhti yhä selvittämättä: Tutkijat erimielisiä – ”Vahingoittaa potilaita ja yhteiskuntaa”

Kentällä toimivat eivät tiedä, ketä pitäisi uskoa, sanoo professori Tuula Putus.

home
Teksti
Kari Tyllilä

Eri tutkijatahojen näkemyserot haittaavat rakennusten sisäilmaongelmien kokonaisuuden hahmottamista. Kun oireiden aiheuttajista ei päästä yksimielisyyteen, ongelmien ennaltaehkäisy viivästyy.

Tilanteesta kärsivät ihmiset, jotka saavat sisäilmasta vakavia oireita. Ongelmat ehkä voitaisiin ehkäistä ennakolta, jos niiden aiheuttajat tunnettaisiin ja tunnustettaisiin.

Suomessa julkaistiin helmikuussa Helsingin yliopiston emeritaprofessorin Mirja Salkinoja-Salosen johdolla tehdyn tutkimuksen tulos, jonka mukaan ensimmäisen kerran todennettiin opettajien oireiden ja sisäilman toksisuuden eli myrkyllisyyden välinen yhteys.

Tulokset julkaisi myös kansainvälisesti arvostettu Environmental Research -tiedelehti.

Tutkimuksessa yli 200 opettajalta kirjattiin lähes 140 oiretta ja 50 sairautta, jotka aiheutuivat sisäilmasta. Näytteitä kerättiin sekä luokkahuoneiden pinnoilta että ilmasta.