Helsinki: Luterilaisen kasteen suosio putosi alle puoleen

Helsingissä enää alle puolet lapsista kastetaan evankelisluterilaiseen kirkkoon. Kaupungin tietokeskuksen ennakkotiedon mukaan viime vuonna Helsinkiin syntyi noin 6750 lasta. Kirkon jäseniksi viime vuonna kastettiin 3339 lasta eli 49,5 prosenttia syntyneiden määrästä. Kastettujen osuus on laskenut viime vuosina muutaman prosenttiyksikön vuosivauhtia.

Helsingin ortodoksiseen seurakuntaan kastettiin 171 lasta. Ortodoksien jäsenmäärä on viime vuosina kasvanut, mutta lapsikasteiden määrä vähentynyt heilläkin. Katoliseen kirkkoon kastettiin 137 lasta, tosin luku kattaa Henrikin ja Marian seurakunnat eli lähes koko Uudenmaan.

Muslimien määrää ei tilastoida, mutta esimerkiksi somalin kieli on merkitty viime vuosina noin 150 helsinkiläisvauvan äidinkieleksi vuosittain. Huomattavasti enemmän maahanmuuttajia Helsinkiin on tullut Virosta ja Venäjältä.

Työikäisen kantaväestön kirkosta eroaminen selittää suuren osan kasteiden vähenemisestä. Helsinkiläisistä noin 59 prosenttia kuuluu nyt evankelisluterilaiseen kirkkoon. Vuosi sitten Helsingin seurakunnat tutkivat kyselyn avulla, miksi myös satoja kirkkoon kuuluvien lapsia jätetään kastamatta. Suurin syy oli vanhempien haluttomuus päättää lapsen puolesta uskonnolliseen yhteisöön kuulumisesta.

Koko maassa evankelisluterilaisiksi kastettujen osuus syntyneistä oli viime vuonna noin 75 prosenttia.