Helsingin yliopiston tutkijat ja Kainuun ely-keskus ajautuivat kiistaan: Kyse jälleen Terrafamen jätevesistä ja Nuasjärvestä

Kainuun ely-keskus vähätteli yliopiston tutkijoiden tuloksia. Tutkijat reagoivat lähettämällä vastineen.

Helsingin yliopiston tutkijoiden mukaan Terrafamen jätevesin juoksuttaminen suoraan Nuasjärveen on aiheuttanut happikatoa ja muuttanut merkittävästi järven pohjan eläinyhteisöjä jätevesiputken ja pohjan lähistöllä. Jätevesien vaikutusta valvovalla Kainuun ely-keskuksella on aivan toinen tulkinta tilanteesta. Tutkijat ja virkamiehet ovatkin hyvin erimielisiä asiasta.

Helsingin yliopiston tutkijat julkaisivat tutkimuksensa 17. lokakuuta 2019.

Nuasjärvi on Sotkamossa sijaitseva suuri järvi. Sen pinta-ala on 96 neliökilometriä, ja se on Suomen lukuisista järvistä 47. suurin.

Tutkijoiden sanoma oli hätkähdyttävä, jopa karu. Runsas pohjaeläinyhteisö on muuttunut lajistoltaan köyhäksi ja muistuttaa saastuneen järven lajistoa. Tutkijat kuitenkin tarkensivat, ettei koko järvi ole pilalla: kauempana jätevesiputkesta ja veden pintaosissa tapahtuneet muutokset ovat jääneet pieniksi.

Tutkimuksessa käytettiin paleolimnologisia menetelmiä eli tutkittiin järven pohjan sedimenttikerrostumia. Sedimentti on vesistön pohjalle syvänteisiin laskeutunutta kiintoainetta. Pintasedimentin tila vaikuttaa vesieliöihin ja niiden kautta koko vesiekosysteemiin.