Hätä näkyy turvautumisena kirkkoon

Diakoniatyöntekijöiden kohtaamien ihmisten määrä kaksinkertaistui huhtikuussa edellisvuodesta. Arkkipiispa Tapio Luoman mukaan pandemia kirkastaa kirkon tehtävää.

Kotimaa
Teksti
Essi Lehto

Kirkkoon kohdistui keväällä niin voimakas avuntarve, että vastaavaa on koettu viimeksi 1990-luvun laman aikana. Diakoniatyöntekijät kohtasivat huhtikuussa yli 61 000 ihmistä, kun heitä vuosi sitten oli hieman yli 30 000. Kohtaamisten määrä oli vielä elokuussakin viime vuotta suurempi.

Seurakunnat huomasivat keväällä, että maailmantilanne sai ihmiset huolestumaan perusasioista kuten ihmissuhteista, terveydestä, työstä ja toimeentulosta.

Arkkipiispa Tapio Luoma sanoo, että hengellisen tehtävänsä rinnalla kirkon yhteiskunnallinen tehtävä on tukea ihmisiä arjessa. Luoman mukaan pandemia ikään kuin kirkasti kirkon tehtävää, mikä näkyy myös pian julkaistavassa uudessa strategiassa. ”Pandemia pakotti seurakunnat miettimään, miten ihmiset tavoitetaan”.

Lähestyttävyyttä kirkko pyrkii kasvattamaan diakonia- ja perhetyön lisäksi digitaalisilla palveluilla. Esimerkiksi osa keväällä verkossa lähetetyistä jumalanpalveluksista houkutteli enemmän osallistujia kuin kirkossa ennen pandemiaa järjestetyt messut.