"Hätä ei saa satuttaa"

Myyrmanni
Teksti
Karri Kokko

Medi-Helin päivystävä lääkäri Ilkka Virkkunen oli räjähdyspaikalla ensimmäisenä
lääkärinä.

Teksti Risto Lindstedt
SK 42/2002

Medi-Helin päivystävä lääkäri Ilkka Virkkunen hälytti Myyrmanniin lisää apua ennen kuin kopteri oli edes laskeutunut. Hän oli saanut tapahtumapaikalta viestejä. Paikalle pyydettiin mm. Helsingin lääkäriambulanssi. Virkkunen oli ensimmäisenä lääkärinä paikalla noin kymmenen minuuttia räjähdyksestä.

Onnettomuuden lääkintäjohtajana Ilkka Virkkusen ensisijaisena tehtävänä oli kokonaistilanteen hahmottaminen‚ potilaiden määrän ja vammatyyppien kartoittaminen.

»Yksittäisiin potilaisiin keskittyminen on tällaisissa tilanteissa ensimmäinen taktinen virhe. Jo ulkona oli vakavasti loukkaantuneita‚ ja kun sitten selvisi‚ että myös sisällä on vielä väkeä‚ tilanne alkoi valjeta koko kaameudessaan. Noin kello 20 oli hälytetty lisää ambulansseja ja ympäristön sairaalat.»

Lääkäriambulanssin lääkäri James Boyd aloitti potilaiden lajittelun kansainvälisesti käytössä olevan triang-menetelmän mukaisesti. Siinä potilaat jaetaan kolmeen väriryhmään: punaisiin‚ keltaisiin ja vihreisiin. Neljännen ryhmän muodostavat ns. mustat potilaat‚ jotka ovat jo avun ulottumattomissa.

Punaisessa ryhmässä potilas tarvitsee välittömiä hoitotoimenpiteitä. Keltaisessa joukossa potilaan arvioidaan pystyvän odottamaan alle tunnin ja vihreissä potilaan katsotaan kestävän yli tunnin odotuksen.

Punaisen ryhmän pahimmat vammatyypit ovat rintakehä-‚ kaula-‚ kallo- ja vatsavammat sekä suuret verisuonivauriot. Sairaalan viedyistä yli 60 potilaasta punaisen luokituksen oli Virkkusen mukaan saanut 15-25 prosenttia‚ keltaisia oli hieman vähemmän‚ suurin osa oli vihreitä.

»Potilaiden kartoitusta tehdään tapahtumapaikalla jatkuvasti. Vammatyypit määräävät myös sen sairaalan‚ johon potilasta lähdetään viemään.»

Ihmiset käyttäytyivät rauhallisesti

Ilkka Virkkunen sanoo‚ ettei hän alussa kiinnittänyt huomiota läpäisevän pieniin vammoihin esimerkiksi rintakehissä.

»Räjähdysonnettomuudessa ilmassa lentää lasia ja kaikenlaista pientä kovaa tavaraa. On jälkiviisautta sanoa‚ että ne olisivat heti muistuttaneet haulikko-osumia. En yllättynyt yhtään‚ kun kuulin‚ että kysymys oli hauleista.»

Siviilivammoiksi oudot jäljet eivät Virkkusen mukaan kuitenkaan sekoittaneet potilaiden lajittelua. Kuljetusten aikana menehtyi kaksi potilasta‚ yksi lapsi ja nainen.

»Yllättävää oli se‚ että näin pahassa tilanteessa ihmiset käyttäytyivät niin rauhallisesti. Kaikki olivat tietysti poissa tolaltaan‚ mutta äänekkäästi poissa tolaltaan olijoita ei kyllä monta ollut.»

»Lääkärin tulee pystyä pitämään pää kylmänä‚ on asetuttava jollain tavoin tilanteen yläpuolelle‚ jotta pystyy toimimaan rationaalisesti‚ hätä ei saa satuttaa. Tilannetta ei voi ajatella inhimillisenä hätänä.»

Medi-Heli palasi tukikohtaansa noin kello 23. Mukana olleet kävivät illan tapahtumat läpi ja uudelleen vielä aamulla‚ kun vuoro vaihtui ja raportti »oppeineen» annettiin seuraavalle päivystysryhmälle.

»Raportointi tapahtuu myös henkilökohtaisella tasolla liikkuvista asioista. Se on meidän metodimme nollata tilanne myös emotionaalisesti. Sitä nollaamista helpottaa se‚ ettei oma henkilökohtainen turvallisuudentunne ole järkkynyt.»