Halutaan uusi Matti

Tuotteita osataan markkinoida, mutta ei omaa työnantajuutta, sanoo rekrytoinnin ammattilainen.

markkinointi
Teksti
Salla Jantunen

Moni ala kärsii työvoimapulasta. Osaajia on vaikea löytää. Voiko kyse olla myös siitä, että yritykset eivät osaa rekrytoida, rekrytoinnin ammattilainen Saana Rossi?

”Esimerkiksi it- ja teknologia-aloilla pulaa on ollut jo pitkään. Niiden on ollut liiketoiminnallisistakin syistä pakko kehittää rekrytointiaan. Toisilla toimialoilla, joilla osaajavaje ei ole vielä asettunut kasvun ja kilpailukyvyn esteeksi, ajatellaan herkästi, että kaikki valta on työnantajalla.

Esimerkiksi sote-ala on perinteisesti ollut hyvin hierarkkinen, mikä näkyy usein vanhakantaisessa tavassa rekrytoida. Ravintola-alalla tekijät ovat koronasulkujen takia hakeutuneet muille aloille. Nyt, kun ammattitaitoista henkilökuntaa taas tarvittaisiin, sitä on vaikea houkutella takaisin.”

Millaista rekrytointiosaaminen yrityksissä on?