Paikkapula pitkittää opiskelua

Pääkaupunkiseudun korkeakoulujen rehtorien mielestä Uudellamaalla on liian vähän aloituspaikkoja väkimäärään nähden.

Kotimaa
Teksti
Tuomo Lappalainen

Suomalaisten ylioppilaiden mahdollisuudet jatkaa opintoja kotiseudullaan vaihtelevat asuinpaikasta riippuen.

Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä on selvittänyt, miten korkeakoulujen aloituspaikat jakautuvat alueellisesti. Selvityksen mukaan pääkaupunkiseudulta valmistuneet ylioppilaat ovat huonommassa asemassa kuin muualla kirjoittaneet.

Syksyllä 2018 korkeakouluissa oli kevään yhteishaun kautta haettavana 48 873 aloituspaikkaa: yliopistoissa 21 193 ja ammattikorkeakouluissa 27 680. Hakijoita oli yli kolminkertainen määrä, runsaat 156 000: uusia ylioppilaita, välivuoden pitäneitä, ja sitten niitä, jotka olivat jo opiskelleet jotain mutta halusivat vaihtaa alaa tai paikkaa.

Uudenmaan osuus aloituspaikoista oli 26 prosenttia, mutta hakijoista 35 prosenttia halusi ensisijaisesti sinne.