Gallup: Kataisen hallitus on 2000-luvun huonoin

Kuuden puolueen hallituksen jatkuva sekoilu näkyy jo mielipidekyselyissä.

TNS Gallupin neljälle suurimmalle puolueelle tekemästä tuoreesta tutkimuksesta käy ilmi, että enemmistö suomalaisista on tyytymättömiä hallituksen toimintaan.

Yli puolet, 54 prosenttia, antaa hallitukselle huonon arvosanan. Hyvien arvosanojen osuus on vähentynyt viime syksystä kahdeksan prosenttiyksikköä, 32 prosenttiin.

Viimeksi Suomessa on ollut kansan mielestä yhtä huono hallitus 1990-luvun lopulla, Paavo Lipposen (sd) ensimmäisellä pääministerikaudella.

Saman tutkimuksen mukaan selvä enemmistö on valmis kiristämään vyötä lisää, jotta talouskriisi saadaan nujerretuksi.

Kaksi kolmasosaa suomalaisista on joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteestä, että nyt tarvitaan tiukkaa talouskuria, säästöjä ja leikkauksia velanoton taittamiseksi. Vain joka viides torjuu leikkauspolitiikan. Joka kolmannen mielestä talouskasvun vauhdittamiseksi pitää keventää verotusta ja elvyttää, vaikka sen takia täytyisi ottaa lisää lainaa.

Kansa ei siis tue varauksettomasti hallituksen kummankaan pääpuolueen talouslinjaa. Valtaosa on samaa mieltä kokoomuksen kanssa leikkauksista, mutta veronkevennyksiin enemmistö suhtautuu demarien tavoin epäillen.

Lähes 70 prosenttia suomalaisista toivoo, että työmarkkinajärjestöt yrittäisivät vielä sopia keskitetystä ratkaisusta, jossa työssäkäyvät tyytyvät maltillisiin palkankorotuksiin. Vain runsas kymmenesosa haluaa neuvotella työehdoista joko liitto- tai yritystasolla.

Puolueiden tutkimuksessa selvitettiin myös mielipiteitä ajankohtaisista EU-asioista. Suomalaisten kriittisyys EU:n nykymenoa kohtaan on edelleen vahvaa. Yli puolet on valmis lopettamaan kriisimaiden tukemisen ja antamaan niiden lähteä eurosta, vaikka sillä olisi Suomelle kielteisiä vaikutuksia.

Integraation syventämiseen suhtaudutaan hyvin varauksellisesti. Vain 13 prosenttia kannattaa EU:n kehittämistä tiiviiksi talousliitoksi, jossa valtioiden velat siirretään osin yhteisvastuullisiksi. Enemmistö haluaa kuitenkin pitää Suomen eurossa, ainakin jos eroamisesta aiheutuisi ylimääräisiä kustannuksia ja ongelmia.

Tutkimusta varten haastateltiin 5.-11. huhtikuuta vähän yli tuhatta 15-74-vuotiasta suomalaista. Sen virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.