Fukushimasta ei huolta - suurin säteily tulee huoneilmasta

Fukushima
Teksti
Marko Hamilo
joditabletteja
Joditableteilla voi torjua kilpirauhassyöpää, mutta Fukushiman vuoksi siihen ei ole ollut tarvetta. Kuva Lehtikuva.

Yli puolet suomalaisten saamasta säteilystä tulee radonista. Se lisää keuhkosyöpäriskiä varsinkin tupakoijilla.

Fukushiman ydinvoimalaonnettomuus on saanut suomalaisetkin pohtimaan säteilyn terveyshaittoja. Joditabletteja on kysytty eri puolilla maata niin paljon, että joistakin apteekeista ne on jo myyty loppuun.

Japanista ei voi tulla Suomeen sellaista radioaktiivista pilveä, että joditableteista olisi hyötyä. Haittaa niistä voi olla: jotkut ovat yliherkkiä jodille, ja lievät sivuvaikutukset, kuten ihoreaktiot ja vatsavaivat, ovat tavallisia.

Ennaltaehkäisyn ideana on täyttää kilpirauhanen jodin vakaalla isotoopilla, jotta laskeuman radioaktiivinen jodi ei enää mahtuisi kilpirauhaseen syöpää aiheuttamaan.

Suomalaiset eivät altistu radioaktiiviselle jodille, eivätkä tabletit suojaa miltään muulta säteilyltä. Jos omaa säteilyannostaan haluaa vähentää, kannattaa perehtyä säteilyn lähteisiin.

Keskivertosuomalainen saa vuodessa 3,7 millisievertin säteilyannoksen. Siitä noin puoli millisievertiä on peräisin luonnollisesta taustasäteilystä. Sitä saavat eniten ne, jotka lentävät paljon. Maassa ilmakehä suojaa säteilyltä, mutta matkalentokorkeudessa säteily on jopa satakertaista merenpinnan tasoon verrattuna.

Röntgenistä suomalaiset saavat myös noin puoli millisievertiä vuodessa. Se on vähemmän kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, koska meillä terveydenhuollossa vältellään turhia kuvauksia.

Syövistä ärhäkimpiä

Yli puolet suomalaisten säteilyannoksesta tulee kotien sisäilman radonista. Radon on hajuton ja näkymätön radioaktiivinen jalokaasu, jota syntyy jatkuvasti maankuoressa ja esimerkiksi kivitalojen seinissä uraanin ja toriumin hajoamistuotteena.

British Medical Journal -lehdessä muutama vuosi sitten julkaistussa tutkimuksessa vertailtiin tietoja yli 7 000 keuhkosyöpään sairastuneen ja 14 000 terveen, samanikäisen henkilön tupakoinnista ja asuntojen radonpitoisuudesta. Kansainvälisen tutkimuksen aineistoista osa oli suomalaista.

Kävi ilmi, että radon lisää keuhkosyövän riskiä suhteellisesti yhtä paljon tupakoimattomilla kuin tupakoijillakin. Absoluuttisin luvuin tarkasteltuna tupakoimattoman keuhkosyöpäriski on kuitenkin niin pieni, ettei sen kasvulla ole juuri merkitystä.

Tupakoimattoman riski saada keuhkosyöpä ennen 75. syntymäpäiväänsä kasvaa 0,5 prosentista 0,7 prosenttiin, jos huoneilman radonpitoisuus kasvaa 100 becquerelistä kuutiometrissä 400 becquereliin kuutiometrissä. Tupakoitsijan vastaavat luvut ovat 12 ja 16 prosenttia.

Keuhkosyöpä on syövistä ärhäkimpiä; vain pieni osa keuhkosyöpäpotilaista voidaan pysyvästi parantaa. Se on edelleen myös yleinen syöpä. Miehillä vain eturauhassyöpä on yleisempi.

Naisten osuus keuhkosyöpäpotilaista on alle kolmannes, mutta kasvussa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 1960-luvun alussa naisista tupakoi hiukan yli 10 prosenttia, kun samaan aikaan miehistä tupakoi lähes 60 prosenttia. Miesten tupakointi on laskenut tasaisesti 1950-luvulta saakka, naisten tupakointi kääntyi laskuun vasta 1990-luvulla.

Radon on helppo mitata

Säteilyturvakeskuksen mukaan tutkimuksen tulokset korostavat radonturvallisen uudisrakentamisen ja vanhojen asuntojen radonkorjauksien tarpeellisuutta. Suomessa huoneilman radonpitoisuus ei saisi ylittää 400 becquereliä kuutiometrissä ilmaa ja uudet talot on suunniteltava ja rakennettava niin, että radonpitoisuus on alle 200 becquereliä kuutiometrissä.

Asunnon radonpitoisuuden voi tarkistaa helposti. Säteilyturvakeskuksesta (Stuk) voi tilata mittauksessa tarvittavan rasian. Rasiaa pidetään tutkittavassa tilassa, ja se palautetaan mittausjakson päätyttyä Stukiin. Mittaus tehdään lämmityskaudella. Lämpötilaero ulko- ja sisätilojen välillä aiheuttaa alipaineen, joka imee sisäilmaan radonia muun ilman mukana.

Radon on suurin ongelma harjualueilla, esimerkiksi Pispalassa ja Salpausselällä. Radonia voi torjua esimerkiksi rakennuksen alapohjan vuotoja tiivistämällä.

Tupakanhaju muodostaa myrkkyjä

Huonekaluihin, mattoihin, vaatteisiin ja muille pinnoille pinttynyt tupakanhaju ei ole vain epämiellyttävää. Environmental Science & Technology -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan tämä epäsuora passiivisen tupakoinnin muoto voi olla terveydelle haitallisempaa kuin on luultu.

Erilaisille pinnoille tarttunut nikotiini reagoi huoneilman otsonin ja huonekalujen pintojen molekyylien kanssa ja muodostaa myrkyllisiä yhdisteitä. Laboratoriokokeessa tällainen reaktio syntyi ainakin selluloossan, puuvillan ja paperin kanssa.

Nikotiini säilyy huonekalujen pinnoissa jopa kuukausia. Jo aiemmin on havaittu, että pinttynyt nikotiini reagoi ympäristön typpiyhdisteiden kanssa ja muodostaa syöpää aiheuttavia typpiyhdisteitä, nitrosoamiineja.

Ihmisiin nämä karsinogeenit voivat päästä paitsi hengittämällä, myös ihokontaktissa. Suurimmassa vaarassa ovat pienet vauvat. Nikotiinijäämiä tarttuu myös ulkona tupakoivan ihmisen ihoon ja vaatteisiin, josta ne leviävät kotona kaikkialle.

Aiheesta lisää: Lue kaikki jutut Japanin maanjäristyksestä ja tsunamista.