Fortum hämmensi sijoittajia – Professori: ”Harhaanjohtavaa tietoa”

Valvova viranomainen ei kerro julkisuuteen rikkomusepäilyistä.

Fennovoima
Teksti
Mikko Niemelä

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Valtion sähköyhtiö Fortumin tiedottaminen osallistumisesta Fennovoima-hankkeeseen on aiheuttanut ihmetystä.

Vielä kesäkuussa Fortum kertoi, että se neuvottelee venäläisen energiayhtiö TGC-1:n uudelleenjärjestelystä. Neuvotteluissa ei kuitenkaan päästy tuloksiin, joita Fortum piti ehtona sen osallistumiselle Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen.

Tänään Fortum kuitenkin tiedotti, että se on päättänyt osallistua 6,6 prosentin osuudella Fennovoimaan. Fortumin osallistuminen hankkeeseen toteutetaan Voimaosakeyhtiö SF:n kautta.

Samalla Fortum tiedotti, että neuvottelut Venäjällä polkevat edelleen paikallaan:

”Venäläisen alueellisen energiantuotantoyhtiö TGC-1:n uudelleenjärjestelyä koskevien neuvottelujen tilanne on ennallaan eikä jatkuneista neuvotteluista huolimatta uudelleenjärjestelyyn ole tähän mennessä löydetty yhteisesti hyväksyttyä ratkaisua.”

Fortumin toimitusjohtaja Timo Karttinen innostui pörssitiedotteessa jopa kehumaan Fennovoima-hanketta:

”Fennovoima on tärkeä hanke suomalaiselle yhteiskunnalle. Toisaalta ydinvoima on keskeinen osa Fortumin strategiaa ja osaamisalueemme vesivoiman sekä yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon ohella.”

Osakesäästäjien keskusliiton puheenjohtajan ja Vaasan yliopiston laskentatoimen professorin Timo Rothoviuksen mielestä Fortum on toiminut väärin, kun se ei ole tiedottanut asiasta loogisesti osakkeenomistajille.

”Mielestäni on annettu harhaanjohtavaa tietoa”, Rothovius sanoo.

Myös Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju kritisoi Kauppalehdelle, että Fortumin lähtö Fennovoima-hankkeeseen ilman tietoa Venäjän TGC-1-energiayhtiön omistusjärjestelyistä on piensijoittajan kannalta pahin mahdollinen skenaario.

”Valtio on pettänyt pienomistajat”, Oksaharju sanoi lehdelle.

 

Sen, onko Fortum rikkonut arvopaperimarkkinalakia, ratkaisee valvova viranomainen eli Finanssivalvonta. Myös Helsingin pörssi voi tutkia asiaa.

Finanssivalvonnan markkinavalvoja Anu Lassila-Lonka ei ota kantaa yksittäisen pörssiyhtiön tiedottamiseen mutta kertoo yleisellä tasolla, millä tavoin listayhtiöiden täytyy tiedottaa sijoittajille yhtiön asioista.

”Ensinnäkin pörssiyhtiön on julkistettava arvopaperin arvoon vaikuttavat olennaiset tiedot pörssitiedotteella. Tämä on kirjattu arvopaperimarkkinalakiin. Jos julkistetussa tiedossa tapahtuu olennainen muutos, niin siitä pitää tiedottaa. Tiedottamisen pitää olla myös johdonmukaista.”

Fortumin mahdollisesta tiedottamisrikkomuksesta ei välttämättä saada koskaan tietoa, sillä Finanssivalvonta ei tiedota yksittäisiin pörssiyhtiöihin kohdistuvista epäilyistä.

Jos Finanssivalvonta määrää yhtiölle hallinnollisen sanktion, se on julkinen.

Myös sellaisissa tapauksissa, jos poliisi epäilee rikosta ja juttu etenee syyttäjälle, asia tulee julkiseksi tuomioistuimen kautta. Muuten viranomaisten ja pörssiyhtiöiden välinen kirjeenvaihto epäillyistä rikkomuksista on salaista.

Fortumin osake on laskenut vuoden alusta mitattuna yli 10 prosenttia.

 

Suomen Kuvalehti pyysi Fortumia kommentoimaan tiedottamistaan. Yhtiö otti vastaan soittopyynnön mutta kukaan ei kilauttanut takaisin.