Finnairille tyrmäysvoitto: Markkinaoikeus totesi matkustajien saamat myöhästymiskorvaukset säädösten mukaisiksi

Kuluttaja-asiamies aikoo valittaa ratkaisusta korkeimpaan oikeuteen.

Finnair
Teksti
Jyri Raivio

Markkinaoikeus antoi perjantaina ratkaisunsa pitkään käydyssä riidassa, jossa osapuolina olivat lentoyhtiö Finnair ja asiaa oikeudessa useiden yhtiön asiakkaiden puolesta ajanut kuluttaja-asiamies. Kiistaa käytiin siitä, millä tavalla Finnairin tulisi maksaa korvauksia myöhästyneiden tai peruuntuneiden lentojensa matkustajille.

Korvauksia säätelee EU:n asetus 261/2004. Sen mukaan lentoyhtiön on maksettava vahingon kärsineille asiakkailleen 100–600 euron korvaus, jonka suuruus riippuu myöhästymisen ja matkan pituudesta.

Asetuksen mukaan korvausta ei kuitenkaan ole tarvis maksaa, jos myöhästyminen johtuu ”poikkeuksellisista olosuhteista”. Nyt riideltiin lähinnä siitä, millaiset tekniset ongelmat muodostavat poikkeuksellisen olosuhteen ja oikeuttavat korvauksen epäämiseen.

Kuluttaja-asiamies esitti neljä vaatimusta ja vaati oikeutta liittämään jokaiseen puolen miljoonan euron uhkasakon. Finnair vastusti ja esitti, että kolme ensimmäistä syytekohtaa jätettäisiin kokonaan tutkimatta.

Oikeus oli toista mieltä ja ratkaisi erikseen kaikki kohdat. Kaikissa neljässä kuluttaja-asiamiehen kanta hylättiin. Finnairin ei siis tarvitse muuttaa tähänastisia käytäntöjään.