EU:n ongelmat ajavat Suomea ja Ruotsia yhteen

Pohjolan arvot kestävät tulevaisuudessa, arvioi tutkija.

Euroopan unioni
Teksti
Heikki Vento

Suomalaiset ovat eurooppalaisia, mutta vaikeina aikoina yhteistyö on mieluisinta Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kanssa, arvioi valtiotieteiden tohtori Elina Kestilä-Kekkonen.

Pohjoismaiden yhteistyö on Kestilä-Kekkosen mielestä tärkeää, vaikka se on jäänyt Euroopan unionin varjoon. Hän otaksuu, että seuraavien 25 vuoden aikana Suomen yhteydet muihin Pohjoismaihin tiivistyvät EU:n kustannuksella.

”Se voi olla hyvinkin mahdollista, että pohjoismainen yhteisöllinen trendi vahvistuu”, Kestilä-Kekkonen sanoo.

Suomi ja Ruotsi ovat olleet EU:ssa yli 20 vuotta. Kestilä-Kekkonen arvelee, että EU:n vaikeudet edistävät Pohjoismaiden yhteistyötä.

”Meillä on eurooppalaiset arvot ja kulttuuriperintö, mutta pohjoismainen perinne on lähempänä. Erilaisuus tulee kriiseissä esiin, kun huomataan, että jokainen ajaa kansallisia etujaan.”