”Poskettoman huonosti tulkittu”

Suomessa teleoperaattoreiden on tallennettava asiakkaidensa välitystietoja viranomaisia varten. EU-tuomioistuimen mukaan yleinen säilytysvelvoite on vastoin perusoikeuksia.

Teksti
Liisa Kauppinen

Sijainti, kellonaika, osapuolet. Nämä tiedot teleoperaattorit tallentavat viranomaisia varten, kun kuka tahansa niiden asiakas soittaa kännykästään puhelun tai lähettää teksti- tai multimediaviestin.

Tietoja säilötään vähintään vuosi. Internet-liittymän käytöstä tietoja säilötään vähintään yhdeksän kuukautta ja internetpuheluista puoli vuotta. Enimmäisaikaa säilytykselle ei ole tarkasti määritelty.

Tallennukseen operaattorit velvoittaa Suomen laki. Näin on, vaikka Euroopan unionin tuomioistuin linjasi jo joulukuussa 2016, että tietojen kerääminen kaikista käyttäjistä on ristiriidassa perusoikeuksien kanssa.

Ratkaisussaan tuomioistuin totesi, että viestinnän välitystiedoista voi tehdä hyvin pitkälle meneviä päätelmiä henkilöiden yksityiselämästä. Siksi ainoastaan vakavan rikollisuuden torjunta oikeuttaa yksityisyyden suojan loukkaamisen.