EU haluaa metsän käytölle uudet säännöt – ”Ruotsi ollut paljon yhteistyöhaluisempi kuin Suomi”

Kantojen repiminen maasta polttoaineeksi olisi jatkossa kannattamatonta.

bioenergia
Teksti
Elina Venesmäki

EU:n komissio käsittelee bioenergian kestävyyspolitiikkaa ja lämmön ja sähkön tuotantoon käytettävän biomassan mahdollisia kestävyyskriteereitä.

Suomelle kysymys on tärkeä, koska täällä biomassaa on paljon, etenkin puusta. Nestemäisille biopolttoaineille on jo vastaavat kestävyyskriteerit.

Komissio on suunnitellut bioenergian kestävyyspolitiikkaa jo vuosia. Vuonna 2013 komissio aikoi ehdottaa sitovia biomassan kestävyyskriteerejä, mutta aikeet kariutuivat komission sisäisiin näkemyseroihin sekä Suomen ja kahdeksan muun jäsenvaltion vastustukseen.

Nyt samaa yritetään uudestaan. Meneillään on komission julkinen kuuleminen.

Suomen ilmastotavoitteet perustuvat pitkälti siihen, että kun Suomi polttaa kivihiilen ja öljyn sijaan laskennallisesti nollapäästöistä metsäbiomassaa, päästöt laskevat.