Huussin ulottuvuudet

Kronikka: Kesällä 1993 älymystö pohti huussissa lukemisen merkitystä.

SK 25 vuotta sitten: Kiteen Rokkalassa heinäkuun alussa pidetyllä huussiseminaarilla on kulttuurisia ulottuvuuksia enemmän kuin äkkiseltään tulisi ajatelleeksi. Huussista ja siitä mitä siellä tehdään syntyy syvällisiä symposiumeja; niin laajamittainen ja meitä kaikkia lähellä oleva aihe se on.

 

Ehdin kuulla Rokkalassa ainoastaan Hannu Taanilan alustuksen aiheesta Mitä eurooppalaisen ihmisen tulee lukea huussissa. Taanilan mielestä eurooppalaisen tulee huussissa lukea ennen kaikkea ensyklopedista kirjallisuutta. Myös kalskahtavat klassis-isänmaalliset runot sopivat hänestä hyvin. Olennaista on se, että huussissa luetaan. Kuten kansanhuumorintutkija Seppo Knuuttila alustajalle huomautti, huussi on suomalaisessa kulttuurissa jokseenkin yhdenikäinen lukutaidon kanssa.

Lyhyt vierailu avasi kiehtovia näköaloja. Miksi huussi ja lukeminen kuuluvat niin olennaisesti yhteen? Miksi naistenlehden tärkein ominaisuus on tulla vanhana luetuksi kesämökin huussissa, kuten oppinut ystäväni tämän julkaisutyypin määritteli? Miksi itse luen modernia lyriikkaa kaikkein mieluiten juuri huussissa?