Yhä pidempi koulutaival

Suomalaiset saattavat pian aloittaa esikoulun jo viisivuotiaina ja opiskella 19-vuotiaiksi saakka. Oppivelvollisuus kuumentaa taas.

Teksti
Wilhelmiina Palonen
KuvITUS
Riku Ounaslehto

Kun istuva hallitus aloitti kautensa, kirjailija ja opettaja Arno Kotrolla oli asiaa tuoreelle opetusministerille Li Anderssonille (vas).

Tässä voi käydä huonosti”, Kotro kirjoitti avoimessa kirjeessään. Hän tarkoitti aikeita pidentää oppivelvollisuutta. Antti Rinteen hallitus oli ilmaissut aikovansa pidentää oppivelvollisuuden myös toiselle asteelle, mahdollisesti 18-vuotiaaksi asti. Nyt velvollisuus päättyy käytännössä silloin, kun on käynyt peruskoulun loppuun eli yleensä 16-vuotiaana.

Uudistusta perusteltiin sillä, että se parantaisi koulutuksen tasa-arvoa ja auttaisi erityisesti niitä nuoria, jotka jäävät ensin lukion ja ammattikoulun ulkopuolelle, sen jälkeen työelämän.

Monia kiinnosti kuitenkin eniten, maksettaisiinko oppikirjat ja parturisakset jatkossa julkisista varoista. Entä lukiolaisten tietokoneet? Velvoittavan opetuksen on oltava myös maksutonta.