Erkki Tuomioja: Talvisota ei ehkä kuulunut Stalinin suunnitelmiin

Elokuussa 1939 solmittu Molotov–Ribbentrop-sopimus ei aiheuttanut maailmansotaa, ulkoministeri väittää.

Erkki Tuomioja, joka on myös poliittisen historian dosentti, esitelmöi tänään Talvisotayhdistyksen seminaarissa Helsingin yliopistossa. Tilaisuus oli osa eri yliopistoissa järjestettävää seminaarisarjaa, jossa lähihistorian tutkijat käsittelevät 75 vuotta sitten käydyn talvisodan poliittista ja yhteiskunnallista merkitystä.

Tuomiojan aiheena oli Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa vuosina 1938-39. Hän valitti, että uusin tutkimus ei ole enää saanut kovin paljon uutta irti noista ajoista. Talvisodan taustaa koskevat tulkinnat elävät silti ajan mukana, sillä kunkin hetken ”Zeitgeist” vaikuttaa Tuomiojan mukaan myös historiaa koskeviin johtopäätöksiin.

Alustuksessaan Tuomioja romutti käsityksen, jonka mukaan Suomi jäi talvisodassa yksin, koska Ruotsi ei muka olisi pitänyt kiinni antamistaan sitoumuksista. Suomi oli eri tavoin tiivistänyt yhteistyötä Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kanssa jo 1930-luvun alkupuolelta lähtien. Puolustusyhteistyön kehittämistä koskeneet keskustelut eivät kuitenkaan johtaneet missään vaiheessa konkreettisiin tuloksiin.

”Ruotsi ei vain toiminut kuten suomalaiset olivat toivoneet ja odottaneet”, Tuomioja tiivisti ruotsalaisia kohtaan tunnetun pettymyksen perimmäisen syyn.

Neuvostoliitto ei Tuomiojan mukaan alun alkaenkaan ymmärtänyt Suomen pohjoismaista suuntausta. Suomea itseään ei pidetty Moskovassa sotilaallisena uhkana. Siellä pelättiin kuitenkin, että jokin kolmas maa voisi hyökätä Neuvostoliittoon Suomen kautta.