Inarissa poltetaan 300-vuotiasta ikimetsää kaukolämmöksi – ”Epäreilua, jos poltosta tulee maineriski matkailulle”

Inarin ja Saariselän hotelleja lämmitetään osittain ikimetsistä hakatulla puulla.

FSC
Teksti
Petri Pöntinen

Inarissa, pinta-alaltaan Suomen suurimman kunnassa, on kolme lämpövoimalaa. Energiayhtiö Inergia Lämpö Oy:n kattiloissa palaa myös ikimetsistä pilkottua haketta.

Puuta toimittaa Inarin yhteismetsä, 1 600 metsänomistajan yhteenliittymä.

”Meidän uudistuskypsät metsämme ovat järkiään yli 200-vuotiaita”, sanoo yhteismetsän metsäasiantuntija Vesa Väisänen. ”Nuorissa metsissä ei ole hakattavaa vielä 20–30 vuoteen.”

Väisänen kertoo, että vanhojen metsien männyistä tulee tukkia 25–33 prosenttia. Ne myydään sahoille sahattavaksi, muun muassa hirsiksi. Mutta jos järeissä puissa on liikaa oksia, mutkia, lahoa tai kieroutta, ne kaupataan energiapuuksi.

”On siellä joukossa varmaan jopa 300-vuotiaita puita.”

Yhteismetsän suurin ja kiistanalaisin palsta on 17 000 hehtaaria Hammastunturin erämaan vieressä. Paikallinen paliskunta vastustaa vanhojen metsien hakkuita. Metsäyhtiöt Stora Enso ja Metsä Group eivät osta alueen puuta metsäsertifikaatti FSC:n kriteereiden takia. Kriteerien mukaan hakkuut eivät saa vaarantaa suojeluarvoja ja saamelaisten oikeuksia.

Inarin yhteismetsä on tarjonnut osaa kiista-alueesta suojeluun. Mutta alkuvuonna se on tehnyt hakkusuunnitelman myös kahdesta leimikosta, joissa puuston keski-ikä on noin 250 vuotta.

Hakkuita perusteellaan metsätulolla omistajille.

”Olemme maksaneet vuosittain 600–2 000 euroa ylijäämää”, Väisänen sanoo. ”Se on iso summa pienituloiselle eläkeläiselle.”

Inarin yhteismetsä käyttää PEFC:tä, Suomessa yleisintä sertifikaattia. Luontokartoittajien mukaan Lapiopäiden leimikossa on paljon keloja ja lahopuuta. PEFC:tä valvova auditointiyritys on tutustunut aineistoon ja antanut lausunnon: Ei esteitä hakkuille.

 

Inari elää matkailusta. Koronaepidemia on ajanut yritykset tiukoille. Tämän vuoden helmikuussa Inari-Saariselkä Matkailu Oy lähetti tiedotteen: ”Pohjois-Lapissa valmistaudutaan matkailun elpymiseen kehittämällä vastuullisuutta.”

Osaa Saariselän ja Inarin hotelleista lämmitetään Inergia Lämmön kaukolämmöllä.

Kirsi Ukkonen johtaa alueen toista matkailujärjestöä, Inarin Lapin Matkailu ry:tä. Hän on poromatkailuyrittäjä ja palkkatöissä saamelaismuseo Siidassa.

”Henkilökohtaisesti näen, että tämä ikimetsien poltto on iso ongelma matkailulle.”

”On ristiriitaista puhua vastuullisuudesta, kun samalla pannaan palamaan energiaksi satoja vuosia vanhaa metsää.”

Yhdistys valmistelee kannanottoa poltosta. Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Marja Kumpuniemi ei suostu vastaamaan, kuuluuko vanhojen metsien poltto vastuulliseen matkailuun.

”Kommentointi kuuluu kunnalle.”

Kunta omistaa osittain Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n ja kokonaan emoyhtiö Inergian. Kunnanjohtaja Toni K. Laine sanoo, että ikimetsistä hakatun puun poltto on ongelmallista.

”Mutta niin kauan kuin Inergia Lämpö noudattaa PEFC-sertifikaatin kriteereitä, toiminta on hyväksyttävää.”

”Näen epäreiluna, jos paikallisen hakkeen poltosta tulee maineriski meidän matkailullemme.”

Laine muistuttaa, että Inarin pinta-alasta on suojeltu yli 70 prosenttia. Jos paikallista haketta ei saada, sitä on ostettava kunnan ulkopuolelta. Inergia Lämpö rahtaa haketta jo Venäjältä.

”Ei ole ekologista eikä edes taloudellista mahdollista tuoda haketta valtavalla rekkarallilla etelästä.”

Metsähallitukselta on tiedusteltu, voisiko se hakata taimikoista ja nuorista metsistä energiapuuta. Aluejohtaja Kirsi-Marja Korhonen kertoo, että taimikoista ei pystytä kannattavasti keräämään raivauspuuta. Mutta valtiolla on paljon eri-ikäisiä, harvennettavia metsiä Inarissa.

Metsähallitus valmistelee yhteistyötä Inergia Lämmön kanssa.

”Energiapuutoimitukset harvennushakkuilta ovat käynnistymässä Inarissa kevään 2021 aikana.”

Ainakin alkuun Metsähallituksen rooli Inarin energiapuuhuollossa on pieni, sillä toimitukset ovat ensiharvennuksista saatavaa rankaa.

Vanhojen metsien suojelurahasta kilpaillaan jo Lapissa – Aikion perhe päätti rauhoittaa suvun aarniometsän