Hoito pitää hengissä

Korvaushoidon parempi saatavuus opioidiriippuvaisille nuorille säästäisi henkiä myös Suomessa, uskovat päihdealan asiantuntijat.

huumeet
Teksti
Silja Lanas Cavada

Suomessa kuolee viikoittain vähintään yksi nuori tapaturmaiseen huumemyrkytykseen eli yliannostukseen. Vähemmän kuin prosentti alle 25-vuotiaana kuolleista huumeiden käyttäjistä on ollut viimeisen elinvuotensa aikana korvaushoidossa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Helsingin yliopiston tuore tutkimus.

Tilastojen mukaan erityisesti alle 25-vuotiaiden nuorten huumekuolemat ovat kasvaneet Suomessa jyrkästi, vuosittain jopa 30 prosenttia.

Joulukuussa Tilastokeskus julkaisi tiedon, jonka mukaan nuorten kuolemat olisivat lähteneet laskuun viime tilastovuoden aikana. Tämä ei silti tarkoita, että nuorten huumeongelman hoito olisi Suomessa hallinnassa, päinvastoin.