Eläketurvakeskuksen Mikko Kautto: "Vanhuuseläkeiän nostolle on nyt vahvemmat perustelut"

eläkeikä
Teksti
Teppo Tiilikainen
Eläketurvakeskuksen tutkimusosaston päällikkö Mikko Kautto

Työpaikoilla ollaan tyytyväisiä eläkeiän joustoon, mutta sitä ei käytetä riittävästi, sanoo Eläketurvakeskuksen Mikko Kautto.

Vanhuuseläkkeen ikäraja alennettiin 65 vuodesta 63:een vuoden 2005 työeläkeuudistuksessa. Samalla tehtiin mahdolliseksi jatkaa töissä joustavasti 68-vuotiaaksi. Eläketurvakeskuksen selvityksen mukaan työpaikoilla ollaan tyytyväisiä järjestelmään. Yllättikö tulos teidät, tutkimusosaston päällikkö Mikko Kautto?

”Yksimielisyys yllätti. 63 vuoden eläkeikä on tässä työmarkkinatilanteessa sopiva sekä työntekijöiden että työnantajien mielestä.”

Kuinka suuri osa haluaa jatkaa töissä 63 ikävuoden jälkeen?

”Jatkajia on melko vähän ja erityisen vähän ikähaarukan loppupäässä. Yli puolet työntekijöistä siirtyy eläkkeelle heti, kun se on mahdollista.”

Mikä saa ihmiset jatkamaan töissä yli 63-vuotiaaksi?

”Jatkajat täydentävät yleensä reikäiseksi jäänyttä työuraansa. Heillä on taloudellinen motiivi, he voivat tällä tavoin kasvattaa eläkkeen suuruutta. Myös monet koulutetut ihmiset haluavat jatkaa. Heillä on fyysisesti kevyempi työ, ja se on heille tärkeä elämän sisällön kannalta.”

Ovatko työnantajat haluttomia pitämään yli 63-vuotiaita töissä?

”Tutkimusta ei voi tulkita näin. Monilla työpaikoilla on mahdollista jatkaa, mutta edellytetään, että jatketaan samoissa tehtävissä ja samalla panoksella kuin aikaisemmin. Tämä ei ole työntekijöiden mieleen. He toivovat, että työoloja voitaisiin jotenkin säätää ikääntyneille sopiviksi. Tämä koskee kiirettä, työn henkistä raskautta ja johtamistapoja.”

Tosiasiassa suomalaiset jäävät eläkkeelle keskimäärin 60,5-vuotiaina. Kuinka järjestelmää voitaisiin parantaa, että ihmiset jatkaisivat töissä pidempään?

”Kysymys on siitä, voidaanko työpaikoilla jotenkin tukea ikääntyneiden jatkamista. Toinen kysymys on se, toimivatko kannustimet riittävän hyvin. Nykyisellään eläketurvaan tulee 4,5 prosentin superkarttuma 63 ikävuoden jälkeen. Toisaalta elinaikakerroin pienentää kuukausieläkkeitä sitä mukaa kun ihmisten elinikä nousee. Töissä jatkamalla voi korvata elinaikakertoimen vaikutusta. Uudistus tuli voimaan kaksi vuotta sitten, joten sen vaikutus ei ole vielä tiedossa.”

Onko nykyinen järjestelmä taloudellisesti kestävä? Pitäisikö vanhuuseläkkeen alarajaa nostaa?

”Tämän tutkimuksen perusteella työurat eivät juuri pitene 63-68 vuoden haarukassa, koska suurin osa työntekijöistä ei halua jatkaa, eikä toimipaikoilla haluta työllistää ikääntyneitä. Oma päätelmäni tuloksista on, että vanhuuseläkeiän nostolle on nyt vahvemmat perustelut.”