Eduskunta vaatii: Salainen rekisteri selvitettävä

Poliisihallitus perkaa nyt epäiltyjen rekisterin nimi nimeltä.

Eduskunta haluaa hallitukselta perusteellisen selvityksen epäiltyjen rekisterin (epri) lainmukaisuudesta. Vuoden loppuun mennessä hallintovaliokunnalle on annettava perinpohjainen raportti toimista, joihin on ryhdytty myös muiden tietojärjestelmien virheettömyyden varmistamiseksi.

Näin halutaan turvata muun muassa se, että henkilötietojen käsitteleminen tapahtuu laillisesti ja asianmukaisesti.

Asia nousi esiin, kun eduskunta vastasi turvallisuusselvityslakia koskevaan hallituksen esitykseen. Epäiltyjen rekisteriin voidaan merkitä henkilöitä, joiden epäillään syyllistyneen tai myötävaikuttaneen rikokseen.

 

Käytännössä vaatimus koskee epäiltyjen rekisteriä valvovaa Poliisihallitusta (Poha). Selvitystä varten Poha asetti työryhmän, joka käy epäiltyjen rekisterin läpi nimi nimeltä. Ryhmässä on mukana edustajia eri poliisiyksiköistä. Epriä ei ole koskaan aikaisemmin läpivalaistu yhtä tarkasti.