Tiedustelun valtuutettu

Tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakosen tiedusteluraportit siviili- ja sotilastiedustelusta ovat osin salaisia.

suoraan sanoen
Teksti
Mikko Niemelä

Tiedusteluvalvontavaltuutettu aloitti tehtävässään toukokuussa 2019. Mitä olet käytännössä tehnyt, tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen?

”Olen tarkastanut tiedusteluviranomaisten tiedustelumenetelmien käyttöä koskevat päätökset ja osallistunut tuomioistuinkäsittelyihin.”

Kuka keksi tehtävän nimeksi tiedusteluvalvontavaltuutettu?

”Lakiesityksissä ehdotettiin nimeä tiedusteluvaltuutettu. Eduskunta muutti nimen tiedusteluvalvontavaltuutetuksi, koska valtuutetulle ja eduskunnan uudelle valiokunnalle (tiedusteluvalvontavaliokunta) ehdotetut nimet eivät olleet sopusoinnussa keskenään.”