Edes korona ei taittanut hiilidioksidin määrän kasvua ilmakehässä – Ilmastopolitiikan edessä on valtava haaste

Essee: Nykytahdilla uusiutuvan energiantuotannon määrä kolminkertaistuu, mutta fossiilienergia muodostaa kulutuksesta edelleen kolme neljäsosaa vuonna 2040.

energia
Teksti
Toivo Hurme

Koronaviruksen aiheuttamasta talouspysähdyksestä huolimatta hiilidioksidin määrä ilmakehässä kasvaa myös tänä vuonna. Pysähdys voi kuitenkin tarjota mahdollisuuden fossiilisen energiankulutuksen ja muiden päästöintensiivisten toimintatapojen uudelleenarviointiin, kirjoittaa Toivo Hurme Kanava-lehden numerossa 4/2020. Suomen Kuvalehti julkaisee kirjoituksen kokonaisuudessaan.

 

Energiajärjestelmät ympäri maailmaa ovat murroksessa, mutta päästöt eivät vähene. Koronaviruksesta johtuva talouden hidastuminen aiheuttaa arvioiden mukaan noin 5,5 prosentin laskun vuoden 2020 päästöihin, mutta tästä huolimatta hiilidioksidin määrä ilmakehässä kasvaa myös tänä vuonna.

Suomalainen ilmastokeskustelu rajoittuu usein kotimaan tilanteeseen ja politiikkaan. Globaalia energiataloutta tarkasteltaessa ilmastopolitiikan haasteet tulevat esiin kaikessa suuruudessaan.

Kokonaisenergian kulutus maailmassa oli Maailman energiajärjestön IEA:n mukaan vuonna 2000 noin 10 miljardia öljyekvivalenttitonnia (toe). Luku tarkoittaa, että jos kaikki kulutettu energia olisi ollut öljyä, sitä olisi kulunut 10 miljardia tonnia vuodessa.