Caruna jäi kakkoseksi: Kaasun siirtohinta nousi 47,5 prosenttia Helsingissä!

Elinkeinoministeri Rehn lupaa, että viranomaiset selvittävät skottipääomasijoittajan tekemät hinnankorotukset.

Aurora Kaasunjakelu Oy teki ”carunat” ja korotti kertarysäyksellä 30 000 helsinkiläisen kotitalouden käyttämän keittiökaasun siirtohintoja.

Helsinkiläisen Pekka Siukosen kotitalous on maakaasun liesiasiakas. Kotitaloustariffiin sisältyvä siirtohinnan korotus oli tammikuun alussa 2016 peräti 47,5 prosenttia.

Siukosen maksama kaasunsiirron kuukausihinta nousi 8,33 eurosta 12,29 euroon ja vuosihinta 99,96 eurosta 147,44 euroon.

Sähköverkkoyhtiö Carunan kohua herättänyt korotus oli alun perin ”vain” 27 prosenttia.

Elinkeinoministeri Olli Rehn sanoi Suomen Kuvalehdelle, että viranomaiset selvittävät asian juurta jaksain heti alkuviikosta. Rehn sai korotuksista tiedon lauantaina 20. helmikuuta ja informoi niistä heti Energiavirastoa ja kuluttaja-asiamiestä.

”Mikäli Auroran hinnankorotus todella on 47,5 prosenttia, se on kohtuuton ja ilmeisesti kuluttajasuojalain vastainen”, Rehn sanoi.

”Kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen on juuri neuvotellut ratkaisun Carunan kanssa yksittäisen hinnan korotuksen kohtuullistamisesta, joten Auroran tapauksessa on nyt syytä kääntyä hänen puoleensa.”

Rehnin mukaan Energiavirastolla ei ollut tietoa korotuksesta tai sen tasosta. Virasto ei lain mukaan arvioi yksittäisiä hinnankorotuksia, vaan hinnoittelun kohtuullisuutta valvotaan neljän vuoden jaksoissa.

”Lainmuutos kertakorotuksien rajoittamiseksi on mitä ilmeisimmin syytä laajentaa koskemaan myös maakaasuverkkoja.”

”Työ- ja elinkeinoministeriö on juuri käynnistänyt maakaasukaasumarkkinalain uudistuksen, joten tämä arvioidaan ja tarvittaessa toteutetaan siinä yhteydessä”, Rehn sanoi.

 

Kotitalouskaasun toimituksista pääkaupungissa huolehti alun perin Helsingin kaupungin energialaitos, nykyinen Helen Oy. Sittemmin toiminta siirtyi Gasumille, jonka omistaa nykyisin 100-prosenttisesti Suomen valtio.

30. kesäkuuta 2015 Gasum myi Helsingin ja muun Suomen paikallisjakeluverkkonsa skotlantilaiselle pääomasijoitusyhtiölle SL Capital Partnersille, joka toimii Suomessa Aurora Kaasunjakelu Oy:n nimellä.

SL Capital Partners on rekisteröity Skotlannin Edinburghissa. Sen hoidossa on yhteensä 9 miljardin euron salkku.

Aurora Kaasunjakelun toimitusjohtaja Mika Paloranta tavoitettiin tekstiviestillä autostaan matkalla Rukalle. Hän halusi lykätä SK:n tietojen kommentoinnin sunnuntaihin.

Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen sanoo, että Gasum luopui kaasun paikallisjakelusta siksi, että yhtiön strateginen fokus on muissa asioissa. Gasum keskittyy nyt erityisesti nesteytetyn maakaasun (LNG) ja biokaasun markkinoihin.

Aurora Kaasunjakelun asiakkaat sijaitsevat enimmäkseen Helsingissä, missä kaasua käyttää 30 000 kotitaloutta ja yli 300 ravintolaa. Kaasutalouksia on enimmäkseen kantakaupungissa sekä esimerkiksi Munkkiniemessä ja Herttoniemessä. Merkittävä osa niistä kuluttaa liesienergianaan yksinomaan maa- tai biokaasua.

Lisäksi Aurora toimii 13 paikkakunnalla, muun muassa Kotkassa ja Lohjalla. Helsingin ulkopuolella maakaasun jakeluverkkoihin on liittynyt yli 4000 pientaloa sekä noin 2000 suurempaa asuintaloa tai liikerakennusta. Yhtiön liikevaihto viime vuonna oli 18 miljoonaa euroa.

 

Asiakkaat saivat tiedon Aurora Kaasunjakelun siirtohintojen tulevasta korotuksesta 16. marraskuuta 2015. Yhtiö kertoi korotuksen syyksi verotuksen muutoksen sekä investoinnit siirtoverkoston turvallisuuteen ja toimitusvarmuuteen.

”Postitetussa tiedotteessa mainittiin uudet maksut, jotka tulisivat voimaan vuoden 2016 alussa. Hinnastossa ei ollut vertailutietoa edellisiin hintoihin eikä yksityiskohtaisempia perusteluja”, Pekka Siukonen kertoo.

Hinnankorotus konkretisoitui vasta 12. helmikuuta 2016 lähetetyssä laskussa. Siitä ilmeni, että Aurora nosti siirtohintaa 8,33 eurosta kuukaudessa 12,29 euroon kuukaudessa – siis lähes puolet!

Pekka Siukonen reklamoi hinnankorotuksesta Auroralle 17. helmikuuta.

Reklamointiin vastasi Gasum sähköpostin kautta 19. helmikuuta. Viestissä toistettiin aikaisemmin julkistetut perustelut.

Gasum vastasi Auroran puolesta, koska se jatkaa edelleen kaasun toimituksia paikallisverkkoihin ja hoitaa myös kaasun asiakaspalvelun ja laskutuksen.

Siukosella on Gasumin kanssa sopimus ”Kotiliesi Kiinteä”.

Seuraavaksi Siukonen ilmoitti asiasta Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV), sillä juuri KKV neuvotteli Carunan kanssa ratkaisun, jolla yhtiö kohtuullisti sähkönsiirron hinnankorotuksiaan.

 

Kotitalouksille kaasua toimittava Gasum ei ole nostanut kaasun hintaa. ”Summat eivät nykyisellään vielä ole maata kaatavia”, Siukonen sanoo.

Hänen mukaansa kyse on kuitenkin yksittäisen kuluttajan kannalta periaatteellisesti tärkeästä asiasta.

”Kuluttajalla ei ole tässä tilanteessa mitään mahdollisuutta vaikuttaa, koska kotitalouksien energiaratkaisut ovat useimmiten taloyhtiökohtaisia asioita.”

Siukonen muistuttaa, että kuluttaja ei voi kilpailuttaa kaasuenergian jakelijaa.

Hänen mielestään kaasunsiirron hinnankorotuksella on yleistä mielenkiintoa myös siksi, että sen taustalla on julkisen infrastruktuurin yksityistäminen.

Siukonen rinnastaa Aurora Kaasunjakelun tapauksen Caruna-caseen, jossa valtionyhtiö Fortum myi siirtoverkkonsa yksityiselle pääomasijoittajalle.

”Pitäisikö ilmiöstä käytetty taloustieteellinen termi ’luonnollinen monopoli’ muuttaa muotoon ’luonnoton monopoli’?” hän kysyy.

Hänestä on epäselvää, millä ehdoin ja tiedoin päättäjät ja markkinoita valvovat viranomaiset tekevät päätöksiä, jotka vaikuttavat välittömästi suurten kuluttajajoukkojen asemaan, Carunan tapauksessa noin 600 000 yksityisasiakkaaseen.

”Myös Aurora Kaasunjakelun hinnankorotukset koskevat suurta määrää yksityisiä kuluttajia.”

”Tekevätkö viranomaiset vain tapauskohtaisia ratkaisuja vai perehtyvätkö he laajemmin koko markkinakenttään?”

”Mikä on niin sanottu yleinen kuluttajansuoja kohtuuttomia hinnankorotusehtoja vastaan? Pitäisikö viranomaisten muodostaa yhteinen linja?”, Siukonen ihmettelee.

”Pitääkö jokaisen kuluttajan edustaa omia näkökantojaan vai voidaanko muodostaa suurempi joukko ajamaan samaa asiaa?”

 

Juttu julkaistu 20.2. klo 19.31, juttua muokattu 21.2. klo 10.14 ja 10.28: Aurora Kaasunjakelun liesiasiakkaiden kotitaloustariffin Kotikokki 1 vuosihintaan sisältynyt virhe korjattu. Oikea hinta on 147,44 euroa, ei jutussa alun perin ollut 147,48 euroa.